• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Nesouhlasíme s “vytěsňováním” alternativních stran z politiky

volební urna Česká pirátská strana i přes vlnu mediální cenzury a ryze dobrovolnickou kampaň získala 132 417 voličů. Pokud by v České republice skutečně existoval poměrný volební systém, Piráti by při svých 2,66 % hlasů měli dostat 5 poslanců. Místo toho zastupují Pirátské voliče komunisti, socialisti a babišovci.

~~READMORE~~

Piráti proto podali Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dne 25. a 26. října 2013. Zásadně nesouhlasí s dnešním volebním systémem, ve kterém velké politické strany určují pravidla, podle nichž jsou menší politické strany vyřazeny z politické soutěže a podstatně tak omezují přirozený a pozvolný rozvoj demokratických politických stran.

Jedním z disproporčních prvků voleb je podle České pirátské strany pětiprocentní, uzavírací volební klauzule. “Za prvé brání stranám s menší než pětiprocentní podporou voličů vyjadřovat se v Poslanecké sněmovně k jednotlivým zákonům, za druhé působí na psychiku voliče před volbami, protože tlačí voliče k tomu, aby volil stranu, která “má šanci na Sněmovnu”, píší Piráti v návrhu a upozorňují na skutečnost, že v Německu a jiných státech se od volební klauzule ustupuje. Kromě toho Piráti upozorňují na to, že ani volební klauzule nedokáže zaručit akceschopnost vzniklé vládní koalice (tzv. integrační princip). “V současnosti volební klauzule uvedenou integrační funkci fakticky neplní. Máme nestabilní vlády, ale příčiny nestabilit jsou úplně jiné, než nedostatečná integrační funkce systému,” argumentuje návrh Pirátů.

V souvislosti s uzavírací klauzulí upozorňují Piráti na nález Ústavního soudu, ve kterém soud označuje desetiprocentní klauzuli za v podstatě nedemokratickou. “Přitom ale v několika volebních obvodech hranice pro získání mandátu přesahuje uvedených 10 %. Dochází tak k tomu, že hlas voliče v jednom kraji má jinou váhu než hlas voliče v jiném kraji,” pokračuje Martin Madej, jeden z členů Pirátské strany podílející se na přípravě návrhu.

Největší prostor pak Česká pirátská strana věnuje protiprávním zásahům České televize do předvolebního dění. V obsáhlém seznamu konkrétních pochybení, doplněných obrazovými snímky a odkazy, poukazuje na nesmyslné zvýhodnění SPOZ a vyřazení Pirátů ze strany ČT, která vyvrcholila tzv. předvolební superdebatou. “Česká pirátská strana tak byla protiprávně zbavena možnosti svůj program v tzv. superdebatě prezentovat a voliči tak nabyli dojmu, že s touto stranou se ve volbách nepočítá, že nemá sebemenší šanci přesáhnout 5 % hranici,” říká Martin Madej. Argumenty proti chování ČT podporuje i nesouhlas redaktorů ČT, kteří ve stížnosti u Rady České televize upozorňují na nepřiměřenou pozornost, kterou televize věnovala straně SPOZ.

“Jsme přesvědčeni, že pokud se jednoznačně a zásadně nevyhraníme proti způsobu, kterým Česká televize manipuluje volebními výsledky a prezentací soutěžících politických stran, budou se její pochybení stále znovu opakovat a v médiích budou prezentována podivná politická uskupení na úkor politických stran, které mají podporu voličů,“ uvádí místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.