• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Den ochrany osobních údajů

28. 1. je mezinárodní Den ochrany osobních údajů, z tohoto důvodu v několika městech republiky uspořádali Piráti happeningy v podobě veřejných diskuzí o problematice uchovávání osobních údajů.

~~READMORE~~

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat, stalo se tak roku 1981 ve Štrasburku. Cílem této úmluvy, na jejímž základě se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů, je zaručit každé osobě na území kterékoliv smluvní strany, bez ohledu na její národnost či místo jejího pobytu, právo na soukromý život. V ČR dohlíží na naplnění Zákona o ochraně osobních údajů Úřad na ochranu osobních údajů a může se na něj obrátit kterýkoliv občan, pokud má podezření, že jsou jeho práva na soukromí omezena či je nevhodně zacházeno s jeho osobními údaji.

Pirátská strana prosazuje respekt k anonymitě a lepší ochranu lidského soukromí. Plošné sledování, bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace jsou prostředky, jejichž nasazení odmítáme. Převažující mánie každého sledovat a kontrolovat vytváří klima nedůvěry a strachu, které ohrožuje naši společnost. Jen ve 20. století zažilo Československo dva totalitní režimy, které byly postaveny na atmosféře strachu a neustálém sledování lidí.

Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na Internetu, platební karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování.

Více informací o akci pořádané v Plzni, Rokycanech a Vsetíně se dočtete na facebookové stránce události.

Kontakt

Adam Skořepa, vedoucí mediálního odboru, adam.skorepa@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.