• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » Spisovna » 2016 » 06 » Schválení cest

Schválení cest

značka:
RP 41/2016
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
hospodaření, pracovní cesty
založeno:
2016-06-06
Usnesení bylo nahrazeno usnesením RP #5956.

Republikové předsednictva se na svém internetovém jednání RP 41/2016 dne 18.4. 2016 usneslo takto:

  1. Republikové předsednictvo zpětně schvaluje cestu svých členů na své první zasedání v Praze, a to vždy z jejich bydliště. Všem bylo předsedou uloženo se zúčastnit.
  2. Republikové předsednictvo dále ukládá svým členům cesty na všechna svá budoucí zasedání a dále na zasedání republikového výboru a případné domácí stranické akce obdobného významu, a ukládá jim se těchto akcí účastnit přiměřeně svým časovým možnostem.
  3. Republikové předsednictvo schvaluje cesty vedoucích odborů, případně jejich pověřených zástupců na zasedání republikového předsednictva a zasedání republikového výboru, případné domácí stranické akce obdobného významu a ukládá jim se těchto akcí účastnit v rámci svých možností.
  • PRO - Ivan Bartoš, Václav Fořtík, Martin Šmída, Ivo Vašíček, Vojtěch Pikal
  • PROTI - nikdo
  • Zdržel se - nikdo

Usnesení byla schváleno.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.