• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Změna JdŘ - dočasný výkon funkcí

značka:
CF 14/2016
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
jednací řád
založeno:
2016-05-17

Celostátní fórum se na jednání konaném ve dnech 17. 5. 2016 až 7. 6 2016 usneslo takto:

(2) Pokud není volená funkce vedoucího odboru obsazena ani jediným členem a není možné povolat náhradníka, předseda strany pověří dočasným výkonem funkce do nové volby celostátním fórem člena strany, který je způsobilý být do ní zvolen.
(3) Uplyne-li volební období komise nebo republikového výboru, aniž by ve stejný okamžik začalo volební období nové, pokračuje do začátku nového volebního období příslušného orgánu dočasně ve výkonu funkce každý jeho dosavadní člen, který je způsobilý být do příslušného orgánu zvolen.
(4) Od uplynutí volebního období republikového výboru do začátku jeho nového volebního období nemůže republikový výbor přijímat zásadní návrhy a pro přijetí všech rozhodnutí je nutné schválení takovým způsobem, jako by se jednalo o schválení zásadního návrhu.
(5) Od uplynutí volebního období rozhodčí komise do začátku jejího nového volebního období rozhodčí komise pouze vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu.

  • Současný odstavec (3) se přečísluje.

Rozprava, Hlasování.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.