• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pověřeni Petra Bajgara oslovením KS (WLtT)

značka:
RP 1040/2014
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Petr Springinsfeld
agendy:
pověření, jednání, krajské sdružení, WLtT
založeno:
2015-12-29

Vlákno jednání.

Usnesení

Republikové předsednictvo pověřuje Petra Bajgara oslovením předsednictev krajských sdružení s cílem přimět krajská sdružení k podpoře evropské občanské iniciativy Weed Like to Talk. Republikové předsednictvo očekává, že Petr předsednictva informuje o možnostech podpory této iniciativy a všemožných oficiálních materiálech, které v souvislosti s touto iniciativou vznikly (weby, výzvy k podpoře, vyjádření oponentů).

Zápis

Jednání zahájil 23. října 2014 Tomáš Vymazal z důvodu žádosti Petra Bajgara.

Návrh usnesení

Republikové předsednictvo pověřuje Petra Bajgara oslovením předsednictev krajských sdružení s cílem přimět krajská sdružení k podpoře evropské občanské iniciativy Weed Like to Talk. Republikové předsednictvo očekává, že Petr předsednictva informuje o možnostech podpory této iniciativy a všemožných oficiálních materiálech, které v souvislosti s touto iniciativou vznikly (weby, výzvy k podpoře, vyjádření oponentů).

23. října 2014 bylo zahájeno hlasování.

Celkem hlasovali 3 členové.

  • Pro - 3 hlasy
  • Proti - 0 hlasů
  • Zdržuje se - 0 hlasů

Návrh usnesení byl schválen.

Výsledek vyhlásil 23. října 2014 Vojtěch Pikal.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.