• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání v Lipníku

značka:
OlK 1/2015
složka:
Krajské fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
KP OlK, Lucie Oškerová, Jan Rosík, Alena Dvořáková, Václav Švarc, Lukáš Kresta
agendy:
krajský rozpočet, přijímání členů, místní sdružení, krajské volby, senátní volby, zastupitelé
založeno:
2015-03-23

Vlákno jednání, pad, FB akce

Zasedání proběhlo 23. března od 16:30 v Lipníku nad Bečvou v restauraci Pivovarský šenk.

Úkoly a usnesení

 • Krajské předsednictvo přijímá členy Lucii Oškerovou, Jana Rosíka, Alenu Dvořákovou, Vaška Švarce a Lukáše Kresta.
 • Krajské sdružení rozhodlo že v rozpočtu bude každému místnímu sdružení přidělena výdajová položka o výši 2000,- Kč.

Zápis

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Šmída, Martin Švadlenka (vzdáleně; telefon, mumble)
Přítomní členové krajského fóra:
 • Jakub Burget(RV), Vojtěch Pikal(RP, AO OlK), Robert Kavka, Tomáš Karlík
Hosté:
 • Petr Havlík,

? Činovníci:

 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Tomáš Karlík, Jakub Burget, Vojtěch Pikal
 • Volební komise: Robert Kavka

Navržený pořad jednání:

PKS:

 • přijímání členů
 • diskuze a případný souhlas se založením MS Lipník
 • rozpočet

KS:

 • reporty z místních sdružení, odborů a dalších orgánů
 • plán činnosti + PaRo (film. festival, vyOsení, pitbike, apod.)
 • strategie do krajských a senátních voleb
 • rozpočet
 • různé, diskuze

Krajské předsednictvo

Zahajujeme v 17:00

Úvodní slovo Předseda.
Určení činovníků

1) Příjímání členů

 • Lucie Oškerová (26, z OStravy), zúčastnila se už 10 akci Moravsko-slezském kraji. Na Pirátech se jí nelíbí tolerance romské menšiny.
 • Jan Rosík - 36 let, rodičovská dovolená po aperaci páteře. (Švadla - Znáš stanovy pirátů, máš k něčemu výhrady?) Celkově souhlasím, nesouhlasím s některými stanovami v sociální oblasti.
 • Alena Dvořáková (Švadla - výhrady ke stanovám, programu?) Výhrady ke, stanoveným měřítkám, aby se léčily všichni stejně.. Nejsou všichni romové stejní, je proti pozitivní diskriminaci.
 • Vašek Švarc - 25 Práce v oblasti ochrany majetku. Jediné výhrady v programu mám jako ostatní v oblasti romské otázky. Švadla - Žádné jiné výhrady nemáš?
 • Lukáš Kresta - Stejně jako ostatní, nelíbí se mi zvýhodňování romů ze strany státu v oblasti sociálních dávek. Všechny jedním metrem.

MŠm - Myslím že pokud bychom řešili romskou otázku, došli bychom k nějakým společným názorům. Přičemž bychom se shodli na tom, že bychom v této problematice neuplatňovali žadné radikální řešení.
JB: Kde se vidíte ve stranické struktuře? Jakou činností, nebo v jakém stranickém orgánu vidíte svoji působnost.
Jan Rosík: Chceme se věnovat lokálním problémům.

VP: Proč chcete do politiky, Proč s Pirátama?
Jan Rosík - Byl jsem dříve už členem ODS, nakrátko před deseti lety. Chceme přejít od kecání v hospodě k činům. Podílet se na tom, aby to fungovalo, jsme pro transparentnost - klikací rozpočty, průhledná výběrová řízení.

JB: Váš pohled na Islamisty, homosexuály?
Lukáš Krsta - Nevadí nám.
Petr Havlík: Jsem z Bruntálu, kde je spoustu romů, podle mé zkušenosti rom roma poslechne. Tyhle praktiky fungují. To že to dnes nefunguje je chyba spíše systému.
PH: Inspirujete se v tvorbě programu a stanov v okolních státech? VP - Ano

Hlasování KP o přijetí členů:

Hlasující: Martin Šmída, Martin Švadlenka, Roman Kummel - není přítomen

 • Lucie Oškerová - 2 pro, 1 nepřítomen
 • Jan Rosík - 2 pro, 1 nepřítomen
 • Václav Švarc - 2 pro, 1 nepřítomen
 • Lukáš Kresta - 2 pro, 1 nepřítomen
 • Alena Dvořáková - 2 pro, 1 nepřítomen

Všichni přijati do KSOLK

Martin Šmída - 17:37 Vyhlašuji pauzu.

Tomáš Karlík: K dispozici jsou knihy Ricka Falkinga - Taktická příručka jak změnit svět - cena 100,– celkem 10ks v kraji - platba proběhne na stranický účet pod přiděleným VS (Ještě se neví)

Knihu si odebrali: Tomáš Karlík - 1 ks, Robert Kavka - 1 ks, Martin Šmída - 2 ks (1 pro Radima Studeného), Jakub Burget - 1 ks, Vojta Pikal - 1 ks, Jan Rosík - 1 ks, Martin Švadlenka - zamluveno 2 ks

Martin Šmída: 18:00 Pokračování schůze

2) Diskuze ohledně založení MS Lipník

MŠm: Otázka na Vás: Troufáte si založit MS Lipník? Nebo chcete nějaký čas na poznání vnitřních principů strany? Doporučoval bych založit MS na fóru + nějakou dobu budete mít zušební lhůtu (3 měsíce)

Kolektivní odpověď budoucího MS Lipník: Máme tady Lucku, která už má nějaké zkušennosti s fungováním pirátů. Ale souhlasíme s návrhem Martin Š. bereme zkušební lhůtu a MS popřípadě založíme přes fórum.

Návrh rozpočtu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aqxzg1u3fiK-5YbhJVJzUKa2vjeXx4UEjAD_6wscBhY/edit?usp=sharing

MŠm: 18:10 Ukončuji jednání PKS. Může začít jednání KS.

Krajské fórum

MŠm: Je někdo proti pořadu jednání? Nikdo.

Pořad jednání schválen konsensem.

1) Reporty z místních sdružení a jiných orgánů:

Vojtěch Pikal: RP pracuje zatím víceméně bež jasného programua cíle. Snažíme se vyřešit „kostlivce ve skříni“. Blížíme se ke stavu, kdy vlastníme technické systémy a začínáme v nich mít pořádek. V přípravě jsou věci jako návrh rozpočtu, programové body, volby ganatů. Nevidím zatím důvod zasahovat do krajských voleb. Budeme se soustředit na stranické systémy, aby byl rychlejší web. Chceme se zaměřit dovnitř, na fungování strany. Nějaké otázky?

Jakub Burget: report z RV: RV je náš legislativní orgán, řešíme program, zdali se nechystají koalice s DSSS a podobně. Máme spoustu byrokatických pravomocí ohledně rozpočtu atd. O víkendu v sobotu proběhlo RV.
Hlavní body které se řešili jsou:

 • Jak se postavit ke krasjským volbám - měli bychom za KS vyslovit nějaký názor nebo nastínění nějaké strategie - jít do koalice či nejít? Pouze nezávislí? Měli bychom se zaměřit jako KSOLK na výrazné osobnosti v kraji, je ptořeba to probrat, vytvořit nějakou základní koncepci. Analyzovat data z minulých voleb.
 • Dále jsme řešily např právní služby, naše stranma má právního zástupce - Filip Hájný - paušální plat. Řeší spory s OSA a jiné právní problémy ve straně. Dále řeší třeba stížnosti na volby. Myslíme si, že bychom měli zvýšit paušální plat abychom mohli efektivně vést právní spory. Budeme řešit na základě konkrétních dat.
 • Na RV vystoupil Jiří Ulip a Matěj Hollan. Hollan vystupoval proti hazardu. Pro piráty kontroverzní téma - omezení hazardu - cenzura stránek na internetu. Mají v plánu rozklikávací rozpočet. V koalici to zatím, zdá se, funguje.

Nějaké dotazy? Žádné dotazy.

MŠm: Report z krajského předsednictva - píši svodky, kde zmiňuje všechno důležité. Roman Kummel fyzicky aktivní není, ale je to super hacker :-D. Kraj funguje dobře díky MS. Osobně toho moc nedělám, snažím se vše koordinovat. Myslím si, že fungujeme dobře.

Report z Pirátské Tvrze: Máme hodně plánů - VyOsení - open air kocert ve skautském areálu, Kytary in Majetín - open air koncert v Majetíně. Máme jednoho zastupitele v Majetíně + člena komise pro rozvoj - Tomáš Lacina. je v komisi, nicméně jsme pořád nevyřešili problém s tím, že se tam dostal údajně přes bývalého činovníka STB, každopádně to řešíme i dál.
Řešíme záchranu lipové áleje - jsme proti kácení - Brodek u Přerova.

Přerov MS, Karlos- Tomáš Karlík, řeší se VyOsení, mají v plánu 2, nicméně ještě není nic oficiálně potvrzené, plánovaná prostora je club EXIT (dříve GOBLIN), tam by se konalo asi v dubnu, mělo to být 25.4, ale zřejmě to dopadne až na květen. V létě druhé vyosení na přerovské LAGUNĚ, OPEN AIR v létě. Sehnat zvukaře, kapely , aparaturu.
Školení jak se vyhnout Ose, každopádně účast nebyla hojná, ale i tak to bylo dobré.
PaRo u Tovačova- Pitbike

JB: Report z Prostějova. Máme jednoho zastupitele - Petr Kapounek. Aktivní člověk. Bohůžel jsme v opozici proti KSČM. Dějí se tam podivné praktiky. Řeší se korupce ohledně kulturního domu. Děje se tu zbytečné kácení zeleně v rámci rekonstrukce náměstí. Obáváme se aby depozitum nebylo určeno na neúčelové věci. MS Prostějov je poměrně aktivní i když členská základna není velká. Nové předsednictvo, Petr Lysek zvolen novým předsedou MS Prostějov.

Vojtěch Pikal: Report z MS Olomouc: Aktivita na magistrátu, máme 3 zastupitele, avšak nejsou piráti. VP v kontrolní komisi. Vznikl registr vnitřních předpisů města. Fungují zde komise místních částí, které jsou poradním orgánem rady. Jsou zde nominování zástupci všech stran. Stává se ale, že jednání komisí jsou neveřejná. Provádíme online přenosy z jednání zastupitelstva. Vyvíjí se aktivita aby přenosy dělalo město samo. Problém s technikou. Uzavřený volební systém. Přenosová kapacita serveru - překážky. 1 člověka máme ve výboru, a jednoho v komisi. Budeme mít lidi v komisích místních částí. Budeme tlačt na transparenci. \\Chystáme festival svobodných filmů filmů. Z možných míst konání festivalu nepříchází žádná reakce.
Karlos: Pitbike, Paro, budoucnost- základní profil trati, trénují tam dobrovolnící , co tam uklízí černou skládku, v létě budou první závody snad, spojené s hudbou. Vize je taková, že se chceme dostat do podvědomí lidí, trať 400 m. Bude budovaná seKUNDÁrní trat, propojí se a bude delší. vybudovat zázemí-nějaká bouda atd. Smlouvy s obcí, prodloužení smlouvy na 2 roky, zastupitelé jsou spokojení

2) Strategie do krajských a senátních voleb:

MŠm: Byl bych pro, aby byl postup následující. Určení programových priorit. Nedá se jít do voleb pouze s celostátním programem.
JB: Mohli bychom udělat celostátní čtvrtletník, tkerý by vyzdvihoval pirátské témata, každý kraj by si mohl vytvořit nějakou dvojstránku.
VP: Máme lidi, kteří chtějí do krajských voleb? Pokud máme lidi, kteří chtějí postupovat do kraje je potřeba s nimi navázat spolupráci. Jsem pro spojení s lokálníumi sdruženími (Společně, Změna, ..)
MŠm: Měli bychom začít programem, pokud ho budeme mít, můžeme hledat lidi, kteří budou tento program podporovat. Pokud sestavíme programové priority dostatečně dobře, je možnost že s nimi ztotožní větší okruh lidí (zelení, svobodní, nezávislí?) Jít do koalice nebo ne?
JB: Předem určit kdo je pro nás přijatelný/nepřijatelný do koalice. Měli bychom se vyvarovat spolčování se s různými subjekty po volbách. Dodržovat předvolební sliby. Musíme mít v programu vlastní věci. Pokud se budeme spojovat s jinými subjekty - hrozí poškození jména strany.
MŠm: Musíme zjistit kolik máme lidí ochotných se zapojit do voleb. Kolik máme kandidátů? Kdo je ochotný pomoct s kampaní? MS by si měli promyslet kandidáty. Možnost zadat PMS zjištění názoru svých členů. Může se stát, že se nenajdou lidi. Je škoda brát krajské volby jako předkampaň, raději si zvolit spřízněné subjekty, s kterými máme programové shody a s těmito subjekty komunikovat a spolupracovat.
JB: S Ivanem B. jsme se shodli, že lidi v krajských volbách nevnímají strany jako lokální subjekty, ale spíše jako celostátní subjekty. Pokusíme se dát dohromady data z předchozích voleb u nás v OLK, uděláme analýzu, chceme najít slabá místa v okrescích.
PL: Co se analýzy týče, zkusil bych synátora, ať něco zpracuje, měl by mít data pohromadě a koneckonců je to jeho profese. Kolektivní odpověď: Jsme si vědomi jeho kvalit. Spolupráce se bude hodit. Budeme rádi za každou pomoc. Neměl by to být problém, už nám dělal analýzu okrsků na komunálky v PV a docela mu to vyšlo.
MŠm: promyslet slogany: Kraj nové generace, Nejen huliči volí piráty, Nejen ajťáci volí Piráty, nejen mladí volí Piráty.

3) Schvalování a diskuze ohledně krajského rozpočtu:

VP: Stojí zato aby měli MS takové malé rozpočtové položky?
KSOLK dostane cca 50 000

Varianty:

 • 1. MS nedostanou nic, bude hospodařit kraj
 • 2. MS dostanou svou rozpočtovou položku a částka se přidělí dle počtu členů a počtu voličů, nebo jiného klíče
 • 3. MS dostanou paušální částku všichni stejnou - 2000

Orientační hlasování: Jsme pro, abychom měli MS své rozpočtové položky?
Celkový počet hlasujících 9:
Pro 6, 3 se zdrželi

MS tedy budou mít své rozpočtové položky

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aqxzg1u3fiK-5YbhJVJzUKa2vjeXx4UEjAD_6wscBhY/edit#gid=1728062998

Vojtěch Pikal vyvětluje naržený klíč rozdělení prostředků mezi MS podle počtu členů a výsledku v parlamentních volbách.

Varianty rozdělení peněz do položek MS: 1. Rovné přidělení prostředků do MS? 5 2. Podle klíče: 1 3. Podle klíče + něco: 3 Zdržel se: 1

Celkový počet hlasujících: 9 PL: Jestli mohu hlasovat na dálku, jsem pro variantu č.2 VP: Pokud prý víš o čem se jendá, pak ano. hlasujeme tedy znovu. PL: OK

Nové hlasování VP: Stahuje návrh 2, kvůli nedostatečné podpoře dle orientačního hlasování přítomných.

Možnosti hlasování: 1. Rovné rozdělení výše prostředků do MS 3. Podle klíče + něco

Možnost 1: 7 hlasů Možnost 3: 4 hlasů PL:možnost 3 - pro Zdržují se: 0

Možnost rovně (1) zvítězila.

Návrhy na výši přidělených prostředků přidělenou mezi jednotlivé MS.

1. návrh 2000 - 7 pro 2. návrh 4000 - 1 pro zdržel se 1

Vybrána možnost 1: 2000 pro každé MS.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.