• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nájemní smlouva sídlo strany

značka:
RP 1045/2014
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
nájem, sídlo strany
založeno:
2014-11-14

vlákno

Usnesení

 • Republikové předsednictvo schvaluje předloženou nájemní smlouvu na dobu neurčitou na pronájem nemovitosti sídla strany a ukládá předsedovi Lukáši Černohorskému ji podepsat.
 • Republikové předsednictvo schvaluje spojené výdaje ze smlouvy vyplývající v úhrnné roční výši 150 000,- Kč a předkládá tento záměr ke schválení republikovému výboru.
 • Republikové předsednictvo si ukládá v návrhu rozpočtu 2015 počítat s touto položkou.

Ukoly

 • Lukáš černohorský podepíše předloženou smlouvu
 • Předsednictvo v rozpočtu 2015 vyhradí příslušnou položku

Zápis

Jednání svolal Vojtěch Pikal 14.11. 2014 na základě podnětu, kdy současně předložil návrh usnesení.

 • Republikové předsednictvo schvaluje předloženou nájemní smlouvu na dobu neurčitou na pronájem nemovitosti sídla strany a ukládá předsedovi Lukáši Černohorskému ji podepsat.
 • Republikové předsednictvo schvaluje spojené výdaje ze smlouvy vyplývající v úhrnné roční výši 150 000,- Kč a předkládá tento záměr ke schválení republikovému výboru.
 • Republikové předsednictvo si ukládá v návrhu rozpočtu 2015 počítat s touto položkou.

Věc byla podrobněji probrána na jednání předsednictva 2014. Hlasování proběhlo bezprostředně.

 • PRO: Tomáš Vymazal, Dominika Michailidu, Vojtěch Pikal, Lukáš Černohorský, Ivo Vašíček.
 • PROTI: nikdo
 • zdrželo se: nikdo

Návrh byl jednomyslně schválen.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.