• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Finance pro komunální volby

Usnesení

 • Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru během období komunálních voleb s výdajovou položkou 2025 (MO, Lokální kampaně, akce a propagace; veřejné peníze) hospodařit tak, aby každé potřebné sdružení mohlo najít odpovídající zajištění; Odpovídajícím zajištěním se rozumí, že částku dále určenou pro krajské sdružení nesmí toto při čerpání z této položky překročit, aby bylo zajištěno, že každý kraj tam s jistotou tuto částku nalezne.
 • Odpovídající zajištění pro jednotlivá krajská sdružení určuje předsednictvo takto:
 • Praha: 35400
 • Středočeský kraj: 34600
 • Jihočeský kraj: 35600
 • Plzeňský kraj: 34400
 • Karlovarský kraj: 12700
 • Ústecký kraj: 20700
 • Liberecký kraj: 12500
 • Královehradecký kraj: 14500
 • Pardubický kraj: 12100
 • Vysočina kraj: 12600
 • Jihomoravský kraj: 31700
 • Olomoucký kraj: 20800
 • Moravskoslezský kraj: 26400
 • Zlínský kraj: 12900
 • Předsednictvo ukládá mediálnímu odboru částku odpovídajícího zajištění převést do odpovídající položky rozpočtu daného kraje, pokud o to tento požádá a předběžně schvaluje tyto převody.
 • Předsednictvo ukládá Vojtěchu Pikalovi ve spolupráci s administrativním odborem pomoci krajským sdružením s vytvořením takovýchto položek, pokud o to požádají.
 • Uložené omezení hospodaření s položkou 2025, jak je popsáno v bodech (1) a (2) tohoto usnesení republikové předsednictvo ruší k 19.10.; Stejně tak k tomuto datu předsednictvo stahuje svoje souhlasy s převody udělené v bodu (3), pokud tyto ještě nebyly naplněny.
 • Toto usnesení účinkuje okamžikem, kdy vznikne rozpočtová položka 2025.</div>

Nadpis

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.