• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Dovolba republikového výboru

značka:
CF 29/2014
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
dovolba, republikový výbor
založeno:
2014-09-02

Vlákno jednání.

Usnesení

Celostátní fórum volí Ivana Bartoše členem republikového výboru.

Zápis

Jednání zahájil 4.8. Tobias Esner, který také přednesl úvodní slovo. Doba pro navrhování byla vyhlášena do 19.8. včetně, s hlasováním na 22.8. 10:00.

Do volby se přihlásil Lukáš Nový a požádal o nominaci skupinou členů. Tuto doručil 5.8.

Mikuláš Ferjenčík navrhl do volby Martina Shánila, ten navržení přijal.

9.8. se do do volby přihlásil Tomáš Koláčný a 16.8. přednesl kandidátskou řeč.

16.8. se se s kandidátskou řečí do volby přihlásila Lenka Wagnerová. Dále se přihlásil Petr Kopač.

17.8. se přihlásil do volby Ivan Bartoš. Dále se přihlásil Janek Wagner. Dále se přihlásil, Václav Pecha, který 19.8. doručil svou kandidátskou řeč.

18.8. se přihlásila Ljuba Poláková. Dále byla doručena nominace Jakuba Stackeho sdružením Zlínského kraje.

Následně navrhl Martin Kučera prodloužení doby navrhování do 20.8. 8:00, čemuž bylo vyhověno. 20.8. pak byla doručena nominace Marty Oškerové Moravskoslezským sdružením. Následně byl lhůta pro navrhování ukončena a uzavřen seznam nominovaných (Lukáš Nový, Tomáš Koláčný, Lenka Wagnerová, Ivan Bartoš, Ljuba Poláková, Marta Oškerová, Jakub Stacke).

Poté byla z důvodu technických problémů prodloužena lhůta pro navrhování do 27.8. 10:00 s tím, že hlasování se odehraje 29.8. v 10:00. Poté byla doručena nominace Michala Schmidte a Radka Holodňáka Ústeckým sdružením. Svou nominaci skupinou členů doručil také Martin Shánil.

27.8. byla znovu ukončena doba pro navrhování a uzavřen seznam kandidátů (Lukáš Nový, Tomáš Koláčný, Lenka Wagnerová, Ivan Bartoš, Jakub Stacke, Ljuba Poláková, Marta Oškerová, Petr Kopač, Martin Shánil, Michal Schmidt, Radek Holodňák). Martin Shánil bezprostřeně z volby odstoupil a proti zařazení nominace Petr Kopáče podal námitku. Na to Martin Kučera navrhl postupovat tak, že nominace byla přijata již dříve a námitka je tedy nepřípustná (nepřišla bezprostředně).

27.8. přebral předsedání Vojtěch Pikal. Ten zahájil 28.8. konsensuální hlasování o námitce Martin Shánila. Ta jím neprošla a nikdy nezískala podporu skupiny členů.

Hlasování

Vlákno

Hlasování bylo zahájeno 29.8. v 17:31 a ukončeno 2.9. v 8:41.

 • Lukáš nový 43 hlasů,
 • Tomáš Koláčný 51 hlasů,
 • Lenka Wagnerová 47 hlasů,
 • Ivan Bartoš 75 hlasů - zvolen
 • Jakub Stacke 39 hlasů
 • Ljuba Poláková 49 hlasů
 • Marta Oškerová 43 hlasů
 • Petr Kopač 50 hlasů
 • Michal Schmidt 49 hlasů
 • Radek Holodňák 44 hlasů

Hlasování se zúčastnilo 106 členů, potřebná většina pro zvolení byla 54 členů.

Celostátní fórum v doplňující volbě zvolilo členem republikového výboru Ivana Bartoše.

Následně bylo jednání 2.9. ukončeno.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.