• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zrušení delegátského systému na zasedání

značka:
CF 20/2014
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
celostátní fórum
agendy:
změna stanov
založeno:
2014-06-09

Vlákno jednání

Usnesení

Celostátní fórum vypouští část za středníkem odstavce (3) článku 8 stanov.

Odročeno na zasedání.

Znění změny

(3) Zasedání celostátního fóra svolává předseda strany nejméně jednou za rok; nemohou-li se ho z kapacitních důvodů zúčastnit všichni, kdo o to mají zájem, omezí předsednictvo účast s hlasovacím právem na všechny, kdo vykonávají funkci volenou celostátním fórem, členy s volenou funkcí za stranu v ústředních orgánech státní správy a na delegáty z krajů. Předseda strany stanoví s oznámením zasedání i počet delegátů z krajů poměrně k počtu jejich členů tak, aby na celostátním fóru tvořili delegáti z krajů většinu. Kraje vysílají delegáty na základě poměrného zastoupení názorů.

Zápis

Jednání zahájil 9.6. Vojtěch Pikal na základě podpořeného podnětu navrhovatele Jakuba Michálka.

Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou byla věc 8.7. odročena na zasedání.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.