• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Červnové zasedání v Přerově

značka:
OlK 7/2014
složka:
Krajské fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
MS Olomouc, MS Prostějov, MS Přerov, MS Tvrz, PKS Olomouc
agendy:
odvolání, vedoucí, krajský mediální odbor, 2. místopředseda, nominace, republikové předsednictvo, výjimečné zcizení, komunální volby
založeno:
2014-06-29

Usnesení a úkoly

 • Krajské fórum odvolává Radima Studeného z funkce vedoucího krajského mediálního odboru.
 • Krajské fórum odvolává Vladimíra Hlavinku z funkce 2. místopředsedy krajského sdružení.
 • Krajské fórum schvaluje zcizení 15000,- pro komuální volby v Olomouci a 15000,- pro komunální volby v Prostějově na transparetní účty určené pro volební kampaň. Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu určit rozpočtové položky, z nichž budou částky zcizeny.
 • Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu, aby neprodleně po komunálních volbách předložilo návrh rozpočtového dodatku, který bude reflektovat skutečné příjmy a výdaje.
 • Krajské fórum nominuje Vojtěcha Pikala na funkci předsedy strany.
 • Krajské fórum nominuje Martina Šmídu, Vojtěcha Pikala, Lukáše Černohorského, Markétu Gregorovou, Tomáše Vymazala, Janku Michailidu, Jakuba Michálka a Marcela Kolaju na funkci místopředsedy strany.
 • Martin Šmída zkontaktuje Zdeňku Kocourkovou ohledně schůzky k volbám v Šumperku.
 • Martin Šmída zkontaktuje Vladimíra Hlavinku ohledně voleb v Brodku.
 • Tomáš Karlík vyřeší nahlašování přerovského VyOsení OSE
 • Martin Šmída pomůže se sháněním kapel na přerovské VyOsení

Zápis ze zasedání

Vlákno svolání a jednání, pad se zápisem.
Zahájení jednání krajského fóra 10:43.

Přítomní

 • Členové krajského předsednictva: Martin Šmída
 • Členové krajského fóra: Martin Švadlenka(MP Pře), Jan Gebauer(Pře), Vojtěch Pikal(MP Ol, AO OlK), Jakub Nepejchal(MP Ol), Petr Kapounek(MP Pro), Tomáš Karlík(Pře)
 • Registrovaní příznivci krajského sdružení: Adam Slaměník (Regp Tvrz)

Činovníci jednání

 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Jakub Nepejchal

Pořad jednání

Pořad jednání:

 • 1. Report o jednání RV
 • 2. Odvolání vedoucího krajského MO
 • 3. Odvolání 2. místopředsedy
 • 4. Nominace do republikového předsednictva
 • 5. Komunální kampaně
  • a) Zcizení pro Olomouc
  • b) Zcizení pro Přerov
  • c) Zcizení pro Prostějov
  • d) Šumperk
  • e) Majetín
  • f) Brodek
 • 6. návrh Martina Švadlenky projednání uspořádání Vyosení Přerov

Pořad schválen konsensem

Jednání

1. Report RV

Vojtěch Pikal:
RV má problém s aktivitou členů, dojelo jich 9 (z 24), celkem se účastnilo asi 20 lidí
Řešilo se Ivanovo Zcizení
Volební štáb
volební web za 30 000
Představen návrh nového rozpočtování
Dotaz Petr K.: Výčet zakázaného nakládání s penězi?
Odpověď: link na fórum zde a zde

2. Odvolání vedoucího krajského MO

Vojtěch Pikal:
Radim neplní své povinnosti.
Zatím fungujeme bez jeho činnosti.
Zatím nepotřebujeme krajského vedoucího MO, ale může to dělat někdo jen z pověření
Citace z vlákna na fóru.
hlasování ZDE

Hlasování ukončeno, Radim Studený byl odvolán z funkce krajského mediálního odboru. (PRO 5, Zdrželi se 2)

3. Odvolání Vladimíra Hlavinky z pozice 2. místopředsedy kraje

M. Švadlenka jako správný troll navrhuje, aby to pak dělal Petr Bajgar
Vladislav ani nepomáhá předsedovi.

Hlasování zde

Hlasování Vyhlášeno: PRO 6, Zdrželi se 0 Vladimír Hlavinka odvolán z funkce 2. místopředsedy KS OLK

4. Nominace do republikového předsednictva

Jako Krajské sdružení můžeme nominovat kandidáta do RP.
Ivana nominovat nebudeme, měl by si odpočinout.
Ve vlákně na fóru není jediné jméno.
Návrhy k diskuzi: Lukáš Černohorský, Jiří Kadeřávek ml. (nejspíš odmítne), Tomáš Vymazal, Michal Havránek, Janka Michailidu, Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčik, Ivo Vašíček, Martin Šmída, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová.

Návrh na oddělené hlasování k předsedovi a místopředsedy.

Hlasování o návrhu na předsedu: Lukáš Černohorský, Jiří Kadeřávek ml., Vojtěch Pikal, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová

hlasování zde

Hlasování o návrhu na místopředsedy: Lukáš Černohorský, Jiří Kadeřávek ml. Tomáš Vymazal, Michal Havránek, Janka Michailidu, Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčik, Ivo Vašíček, Martin Šmída, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová.

hlasování zde.

Hlasování jsou vyhlášena na 48 hodin.

5. Komunální kampaně

a) Zcizení pro komunální volby Olomouc

MS Olomouc chce aby kraj schválil výdaj 15 000 na koalici, případně víc pro kandidáty.
Vojtěch Pikal žádá KF o schválení následujícího usnesení: Žádám o schválení zcizení 15 000,- pro účely kampaně v Olomouci z rozpočtu MO.
Krajský rozpočet
Vyslechneme všechny požadavky a pak uděláme návrh

b) Zcizení pro Přerov

M. Švadlenka chtěl nějaké neobarvené peníze na bulentin - 4000,- odkaz zde: (dodat fakturu!)

c) zcizení Prostějov

P. Kapounek chce zcizit pro propagaci 15 000,.

přestávka na oběd
skončila

Usnesení:

 • Krajské fórum schvaluje zcizení 15000,- pro komuální volby v Olomouci a 15000,- pro komunální volby v Prostějově na transparetní účty určené pro volební kampaň. Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu určit rozpočtové položky, z nichž budou částky zcizeny.
 • Pro: 6 Hlasů
 • Zdrželo se: 1

Usnesení bylo schváleno

Usnesení:

 • Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu, aby neprodleně po komunálních volbách předložilo návrh rozpočtového dodatku, který bude reflektovat skutečné příjmy a výdaje.
 • Pro: 6 Hlasů
 • Zdrželo se: 1

Usnesení bylo schváleno

d) Šumperk

žádné peníze nepřidělíme, kampaň je v kompteneci kandidiujících lidé PRO REGION.

Kontaktovat Zdeňku Kocourkovou Tel: +420 774 204 491, najít vhodný termín na předání prohlášení kandidáta - kandidující strana PRO REGION

e) Majetín

leták + Kytary in Majetín

f) Brodek

zmatená situace

zkontaktovat Vl. Hlavinku

v rámci propagace, v barvách SPP = hudba + bannery
za zámkem jsou hradby, kde se dějí kulturní akce

Karlos ohlásí OSE. Šmída pomůže s kapelama a organizací

schůze končí 14:20h

Internetové jednání

V rámci jednání byla zahájena dvě internetová hlasování, která trváním přesáhla dobu zasedání. Byla dodatečně vyhlášena na internetovém fóru.

Nominace na předsedu strany

Vlákno hlasování.

Do funkce předsedy České pirátské strany nominuji

 • Lukáš Černohorský: 7 hlasů
 • Jiří Kadeřávek ml.: 3 hlasy
 • Vojtěch Pikal: 9 hlasů
 • Marcel Kolaja: 7 hlasů
 • Markéta Gregorová: 7 hlasů
 • zdržuji se: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 15 hlasujících. Hlas alespoň poloviny, tedy 8 a více hlasů získal a nominován byl Vojtěch Pikal.

Nominace na místopředsedu strany

Vlákno hlasování.

Do republikového předsednictva (na funkce místopředsedů) nominuji

 • Lukáš Černohorský: 13 hlasů
 • Jiří Kadeřávek ml.: 4 hlasy
 • Tomáš Vymazal: 7 hlasů
 • Michal Havránek: 4 hlasy
 • Janka Michailidu: 7 hlasů
 • Vojtěch Pikal: 10 hlasů
 • Jakub Michálek: 7 hlasů
 • Mikuláš Ferjenčík: 6 hlasů
 • Ivo Vašíček: 3 hlasy
 • Martin Šmída: 12 hlasů
 • Marcel Kolaja: 7 hlasů
 • Markéta Gregorová: 8 hlasů
 • zdržuji se: 1 hlasů

Celkem hlasovalo 13 hlasujících. Hlas alespoň poloviny, tedy 3 a více hlasů získali a nominováni byly: Lukáš Černohorský, Tomáš Vymazal, Janka Michailidu, Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Martin Šmída, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová..

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.