• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Únorové zasedání

značka:
OlK 2/2014
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
MS Přerov, PMS Přerov, Miroslav Bartovič, Jan Gebauer
agendy:
založení místního sdružení, přijímání členů, volba, místní předsednictvo, rezignace, krajský technický odbor, krajský rozpočet

Zápis ze zasedání olomouckého krajského fóra 13.2. 2014 v Přerově. Zasedání se uskutečnilo osobně od 17:45 do 20:10 v restauraci V Pivovaru.

Usnesení a Úkoly

 • Krajské předsednictvo schválilo založení místního sdružení Přerov
 • Krajské předsednictvo předkládá navržený rozpočet.
 • Krajské předsednictvo bere na vědomí rezignaci Martina Foltýna na funkci vedoucího krajského technického odboru.
 • Místní sdružení Přerov se ustavuje na území města Přerova a obce Dobrčice.
 • Místní fórum Přerov volí čtyřčlenné předsednictvo ve složení Martin Švadlenka, Tomáš Karlík, Petr Karlík, Robert Kavka.
 • Krajské fórum schvaluje předložený rozpočet.
 • Místní předsednictvo Přerov přijímá Jana Gebauera za člena.
 • Krajské fórum volí Miroslava Bartoviče vedoucím krajského technického odboru.

Švadlenka: Místní členy pirátů přidá do maillistu

Program

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:

 • Martin Šmída, Roman Kümmel, Vladimír Hlavinka

Přítomní členové krajského fóra:

 • Vojtěch Pikal(AO), Jakub Burget(RV), Miroslav Bartovič, Tomáš Karlík, Martin Švadlenka, Petr Karlík (později)

Přítomní registrovaní příznivci krajského sdružení:

 • Jan Gebauer, Martin Adámek, Anonymous, Karolína Daňhelová, Jakub Mlčák

Činovníci:

 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Jakub Burget, Roman Kümmel, Vojtěch Pikal
 • Volební komise: Miro Bartovič, Vojtěch Pikal, Martin Šmída

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 16:14 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven MŠm

Pořad jednání

PKS Olomoucký kraj

Místní sdružení Přerov

Vojta Pikal: Jaké oblastní vytyčení? Švadlenka : Přerov a Dobrčice, schváleno.
Název: Místní sdružení Přerov

Činnost: Společně pro Přerov (nezávislí kandidáti), schází se s nimi Piráti. Jednají o společné kandidátce do komun. voleb. Švadlenka byl zvolen na 7.místo jejich kandidátky.
Úkol Švadlenka: Místní členy pirátů přidá do maillistu SpP
J. Burget : Jaký je program SPP? Není v kolizi s naším? Zjistit, projednat. Ale Š. tvrdí, že ne.

Švadlenka hovoří o dopravní problematice spojené se spalovnou

Hlasování o schválení založení místního sdružení Přerov

 • všichni PRO

Založení bylo schváleno.

2. Rozpočet

Projednání navrženého rozpočtu pro rok 2014

Zpravodaj: Vojta Pikal, referuje o obsahu rozpočtu

exkurs: Diskuze o participativním rozpočtování, Švadlenka lobuje pro svůj projekt :)

Rozpočet KS OlK 2014; V. Pikal pokračuje

Krajské předsednictvo předkládá krajskému fóru navržený rozpočet;

 • Všichni Pro

Rozpočet bude předložen.

3. Rezignace vedoucího technického odboru

Rezignace Martina Foltýna na pozici vedoucího TO (ozval se M. Šmídovi, že na to nemá čas).

PKS to bere na vědomí.

Mira Bartovič člen TO, bez vedoucího.

Švadlenka přednáší o komunikačních systémech pirátů přítomným (mumble).

Konec PKS

MS Přerov

1. Ustavení

Účastníci:

 • Martin Švadlenka, Tomáš Karlík, Petr Karlík (později)

Název:

 • Místní sdružení Přerov

Území:

 • Přerov a Dobrčice

2. Volba předsednictva

 • Předsedá: V.Pikal
 • Volební komise: V.Pikal, M. Bartovič, Martin Šmída

Volba předsedy MS

Martin Švadlenka, kandidát na předsedu

Kandidátská řeč: Propaguji svobodnou hudbu, mám vysokou účast v komunální politice.

 • M. Švadlenka: 2 hlasy
 • Zdržuji se (proti všem): 0 hlasů

Martin Švadlenka byl zvolen předsedou místního sdružení.

Volba 1.místopředsedy MS

Tomáš Karlík, kandidát na 1. místopředsedu

Řeč T.Karlíka: Jako 1.místopředseda budu hájit svobodu informací a zájmy Pirátské strany a všech občanů. Budu nápomocen ve všech činnostech předsedy včetně šíření svobodné hudby.

Hlasování:

 • Tomáš Karlík: 2 hlasy
 • Robert Kavka: 0 hlasů
 • Petr Karlík: 0 hlasů
 • Zdržuji se (proti všem): 0 hlasů

Tomáš Karlík byl zvolen 1.místopředsedou MS

Volba 2.místopředsedy MS

Hlasování:

 • Petr Karlík: 2 hlasy
 • Robert Kavka: 0 hlasů
 • Zdržuji se (proti všem): 0 hlasů

Petr Karlík byl zvolen 2.místopředsedou MS

Volba 3.místopředsedy MS

Hlasování:

 • Robert Kavka: 2 hlasů
 • Zdržuji se (proti všem): 0 hlasů

Robert Kavka byl zvolen 3.místopředsedou MS

3. Přijímání členů

M.Švadlenka předsedá
M.Švadlenka představuje zájemcům poslání a hlavní programové cíle Pirátské strany

Zájemce o členství v MS Přerov: Jan Gebauer

 • PRO přijetí: 3 hlasy (Petr Karlík, Tomáš Karlík, Martin Švadlenka)
 • PROTI přijetí: 0 hlasů
 • Zdržel se: 0 hlasů (Robert Kavka je nepřítomen)

Přerov přijalo J. Gebauera za člena

KS Olomoucký kraj

1.Reporty a plnění úkolů

reporty a kontrola zadaných úkolů + zadání úkolů do příště

Vytvořit profil na webu - Vladimír Hlavinka 20.12.2013 0% → 0%
Kontaktovat Magdu Topičovou - Vladimír Hlavinka 27.12.2013 0% → 100% negativní závěr
Video ze školení - Bc. Vojtěch Pikal 06.01.2014 0% → 20%
Seznam členů - Petr Bajgar 08.01.2014 0% → 0%
Registr reportérů - Radim Studený 08.01.2014 0% → 0%
Náměty na rozpočet 2014 - - 08.01.2014 0% → 100% rozpočet bude schvalován
Inventura majetku - Martin Šmída 09.01.2014 60% → 80% Zbývá tomu dát formu
Elektronický úkolník - Roman Kümmel 17.01.2014 100% hotovo
Přidat odkaz do pravidel fóra - V.Pikal → zadáno
Koupit megafon - Martin Švadlenka 20.01.20 100% → 80% - dořešit proplacení, MŠm
Hromadný e-mail obcím §106 - Roman Kümmel 31.01.2014 0% → 0% → Založit vlákno na fóru o obsahu
Pirátský ples 2014 - Roman Kümmel 31.01.2014 0% → 2015 → Vlákno na fóru - náměty na muziku
Rekonstrukce fóra - Martin Šmída 03.02.2014 0% → 50%
Seznámení s Piráty (Luběnice) - Roman Kümmel 28.02.2014 0% → 0%
Filmový festival - Lukáš Buchta 31.03.2014 40% → 40% Chybí prostor VP: Zeptat se Dramaterapeutů
FÓRUM: Vytvoření složky pro svodky Fórum Bc. Vojtěch Pikal 12.01.2014 100% → OK
FÓRUM: Vytvoření podatelen jednotlivých orgánů Bc. Vojtěch Pikal 12.01.2014 100% → OK
Komunální volby: kontakty Komunální volby 2014 Bc. Vojtěch Pikal 08.01.2014 0% → 10% Vojta nabízí pozici vedoucího vyjednávacího týmu
Komunální volby: navázání prvního kontaktu Bc. Vojtěch Pikal 31.01.2014 0% → 100% proběhlo
Vytvoření svodky KS 1/2014 Krajské předsednictvo Martin Šmída 17.01.2014 100% → hotovo
Vytvoření svodky KS 2/2014 Krajské předsednictvo Martin Šmída 0%→ zadáno
Rozeslat SZ o zasedání KF 13.2.2014 Krajské předsednictvo Martin Šmída 26.01.2014 0% →
Radim Studený úkol: zprovoznit si pirátský mail
Příští termín zasedání 0% → 6.3. v Olomouci, Jakub Burget
Připravit program jednání KF a KPS 13.2.2014 Martin Šmída 31.01.2014 0% → 100% OK
Založení fóra a webu pro MS Prostějov AO Bc. Vojtěch Pikal 31.01.2014 0% → 100% OK
Vytvořit pro Přerov
Upravit seznam zápisů ze zasedání na webu AO Bc. Vojtěch Pikal 31.01.2014 0% → 0% Pokračuje zatím chybí vložené zápisy z 2014
Rozšíření AO AO - - 0%
Rozšíření PO Odbor personální - 0%
Rozchodit Mumble jednotlivým členům Odbor technický - 31.01.2014 0 10%
Rozšíření TO Odbor technický - 0 → 50%
Sepsání stanoviska Roman Kümmel 31.03.2014 0%
Sepsání stanoviska Prog. bod: Plakátovací plochy Jakub Burget 31.03.2014 0%
Sepsání stanoviska Prog. bod: Stavebnictví a dotace Roman Dosoudil 31.03.2014 0%
Svobodná hudba: lázně Prog. bod: Svobodná kultura Martin Švadlenka 24.01.2014 100% ok
Sepsání stanoviska Prog. bod: Svobodná kultura Martin Šmída 31.03.2014 0%
Sepsání stanoviska Prog. bod: Svobodný SW Roman Kümmel 31.03.2014 0%
Sepsání stanoviska Prog. bod: Transparentní org. Roman Kümmel 31.03.2014 0%
WEB: upozornění Web Roman Kümmel 10.12.2013 100% OK
Aktualizace webu Web Roman Kümmel 31.01.2014 60% →
Vytvořit podstránku pro harmonogram akcí 2013 RK

Vsuvka mimo pořad jednání:

Martin Šmída: Eurovolby → zametení chodníku pro Ivana Bartoše, zábor místa, lepení letáků (termín 23.5.)
Letáky dostanem z republikového
Dobrovolníci na letákování:
Roman Kümmel - Luběnice, Lutín, Těšetice, Ústín, Rataje, Olšany, Drahanovice, Hněvotín
Jakub Burget - Olomouc, Prostějov, Konice, Brodek u Konice
Bartovic Červenka Lutin Olomouc
Tomáš Karlík: Přerov, Kozlovice

Mira Bartovič: oznamuje možnost vstoupit do volebních komisí

2.Schválení rozpočtu

Vojtěch Pikal představuje krajský rozpočet

Hlasování o navrženém krajském rozpočtu

 • PRO schválení: 9 hlasů
 • PROTI schválení: 0 hlasů
 • Zdržel se: 0 hlasů

Krajský rozpočet 2014 by schválen krajským fórem

Vsuvka mimo pořad jednání: M.Švadlenka představuje OSA, Svobodnou hudbu, diskuze nad svobodným hudebním vydavatelstvím, v DB svobodné hudby u Pirátů chybí česká tvorba, pro provozovatele je vhodnější monitor bez tuneru oproti televizi. Je potřeba seznámit tuzemské s autory s možnostmi licencí, pod kterými mohou svá díla vydávat.

Návrh pro participativní rozpočet: Martin Adámek: U Tovačova pronajatý pozemek, potřeba dokončovacích prací. Pozemek by měl sloužit pro využití volného času mládeže. Problém s PRONAJATÝM pozemkem.

3.Nominace do rozhodčí komise

Martin Šmída představuje funkci a účel rozhodčí komise

Nikdo ze zúčastněných nechce být nominován

4.Volba vedoucího TO

doplněný bod Miroslav Bartovič kandiduje na funkci vedoucího technického odboru

Volba vedoucího TO

 • Miroslav Bartovič: 7 hlasů
 • Zdržuji se: 1 hlas

Miroslav Bartovič by zvolen v prvním kole vedoucím technického odboru

5. Další

 • RK: prosba na všechny dnes zvolené: zřízení webového profilu
 • RK: Návrh na společné darování krve (kostní dřeně)

Předseda schválil rozeslání soukromé zprávy všem členů a příznivcům o akci s darováním krve… pozvánka na akci

Úkol: RK: Zorganizování + soukromá zpráva

Úkol: Martin Šmída: Tiskovka o založení MS Přerov

MS: Návrh na akci: společný výlet spojený s úklidem cesty Úkol: MS: zorganizování výletu

Vlastimil Hlavinka: Úkol: uvaření guláše na náměstí v Přerově.

Návrh: Nacvičit divadelní scénku a přehrát dětem v nemocnici.

Konec 20:10

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.