• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Lednové zasedání

značka:
OlK 1/2014
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
MS Prostějov, PMS Prostějov
agendy:
založení místního sdružení, přijímání členů, nominace, republikové předsednictvo, volba, místní předsednictvo

Zápis ze výjezdního zasedání, které se uskutečnilo 9.1. 2014 v Prostějově osobně od 16:00 do 19:50 v restauraci U Hudečků.

Usnesení

 • Petr Kapounek, Petr Lysek a Petra Minářová zakládají místní sdružení Prostějov na území Okresu Prostějov.
 • Místní fórum Prostějov si volí předsednictvo ve složení Petr Kapounek, Petr Lysek, Petra Minářová.
 • Předsednictvo MS Prostějov přijalo Martina Burgeta za člena krajského sdružení.
 • Krajské předsednictvo schvaluje vznik místního sdružení Prostějov.
 • Krajské předsednictvo přijímá Romana Dosoudila za člena.
 • Krajské fórum nominuje do republikového předsednictva Petra Holka, Ivana Bartoše a Dominiku Michailidu.

Program

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Šmída, Roman Kümmel, Vladimír Hlavinka
Přítomní členové krajského fóra:
 • Vojtěch Pikal(AO), Jakub Burget(RV), Petr Kapounek, Petr Lysek, Petra Minářová
Přítomní registrovaní příznivci sdružení:
 • Martin Burget, Roman Dosoudil
Přítomní hosté
 • Petr Najer
Činovníci
 • Předsedající: Vojtěch Pikal
 • Zapisovatel: Martin Šmída
 • Volební komise: Roman Kümmel, Roman Dosoudil, Jakub Burget

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 16:14 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Martin Šmída.

Zasedání krajského fóra

Pořad jednání

Pořad jednání byl schválen konsensem v 16:16.

1. Úkoly

reporty a kontrola zadaných úkolů + zadání úkolů do příště

Místní sdružení

Pirátská Tvrz

MŠm
VP: Založeno, vše připraveno (Stránky, Forum, VS) - splněno
Komunální volby - pokračuje, příprava, už se o tom mluví, je třeba se připravovat.
I program se připravuje. Co kandidátka?
JB: Baví se o tom RP/RV. RP by chtělo proklepávat.
PM: Jak s naplňováním
VP: Bude na to debata na CF
Vyosení - pokračuje Brodek, Jaro, Sokolovna?
Kytary in Majetin - pokračuje Kapely, zvukař a hotovo
Nábor členů ? - Zájemci o činnost ano, Zájemci o členství moc ne.
RK: Letáková akce? MŠ: Musí to k něčemu směřovat.

Přerov

RNav, M.Šv. MŠm: Už jednají o společné kandidátce, sdružení připraveno, pojedeme do Přerova
PM: Chlapské myšlení - nejlepší, nejlepší… to je jedno.

Prostějov

PKap, PLys. PMin.
Odročeno, bude řešeno později v samostaném bloku.

Hranice

PB neřešit

Olomouc

JBur
momentálně ne, předčasné.

- Filmový festival (L.Buchta) - asi se dělá. Prostor není: Letní Kino?
- pirátský ples (VP) - asi nic + RK si to možná vezme
Vyjednávací tým (VP)
- Odesílat tento víkend
- Okamura - zdvořilá otázka?

Orgány

AO (Vojtěch Pikal)

- nová fóra (podatelna/svodky) - splněno
- termíny pro komunální a evropské volby - udělá centrála
- rekonsrukce fóra - Martin Šmída

PO (Petr Bajgar)

- seznam členů a příznivců - pokračuje
- Video Školení (VP)
- seznam členů a platnosti jejich členství -ani centrální PO není schopno

TO (M.Foltýn)

- zprovoznit mumble členům - pokračuje, nebude?

MO (Radim Studený)

- Profily členů na webu - pokračuje
- Grafika M.Topičová (VHl) - pokračuje?
- aktualizace webu (RKum) - pokračuje
- kontaky na regionální redakce (RStud) - pokračuje

Krajské předsednictvo

- založení MS Pirátská tvrz - splněno
- Svodka 11/2013 - splněno
- Svodka 12/2013 - uloženo (Martin Šmída)
- Rozeslat soukromou zprávu o zasedání krajského fóra 9.1.2014 - splněno
- Rozeslat soukromou zprávu o zasedání krajského fóra 6.2.2014 - uloženo
- Proškolit krajské předsednictvo o maileru, připadně webu (PO - VP) uloženo
- Připravit program jednání krajského fóra 9.1.2014 - splněno
- Připravit program jednání krajského fóra 6.2.2014 - uloženo
- Inventura majetku (Martin Šmída) - splněno, doveřejnit na web, pokračuje
- Návrh rozpočtu - není, pokračuje
- Čerpání prostředků 2013 - Megafon (Martin Šmída) - pokračuje
- Oslovit vedoucího TO, jestli bude aktivní (Martin Šmída) - splněno osloven, nebude
- Stanoviska k programovým bodům (pověřené osoby) - pokračuje
- Úkolník (Roman Kümmel) - splněno, přidat odkaz, pokračuje
- Republikový výbor (Jakub Burget) report: program pro EP
- Krajské fórum - zápisy jsou, jednání uzavřena, 1.čtvrtek v měsíci - 6.2.

Další

- Stav lázně (Martin Švadlenka) - pokračuje
- co pořídit - Jakub Burget: drobné propagační materiály(placky. letáčky, program)

2. Rozpočet

odročit

3. Nominace do RP

(požádal Michal Havránek a Petr Holek)

Telefonát s Michalem Havránkem
Telefonát s Petrem Holkem
Telefonát s Ivanem Bartošem
dále diskutujeme další nominace
Vojtěch Pikal: Lenka Wagnerová, Ivo Vašíček
Martin Šmída: Mikuláš Ferjenčík
Michal Ketner
Dominika Michailidu

O nominacích do RP bude hlasováno na fóru

pauza 17:13 - 17:18
Jednání krajského fóra přerušeno ustavující schůzí MS Prostějov
pokračování 18:30

4. Další

Roman Kümmel: návrh letákové akce - zamítnuto
Vyjednávání - Úsvit zamítnut, takže oslovíme SZ, Změna, SOS, KH, Svobodní
Roman Kümmel: Letáková akce znovu: Jako místní akce. Pozvat lidi na představení Pirátské strany (náborová akce, oznámení voleb, představení kandidátů, zjišťování problémů. Schváleno
Úkol: Roman Kümmel připraví letáky a pilotní akci „Seznámení s Piráty“ v Luběnicích.
Na Celostátní fórum doprava účastníků vlakem (Pátek večer)
Jednání krajského fóra ukončeno v 20:15

Ustavující schůze MS Prostějov

Usnesení

 • Petr Kapounek, Petr Lysek a Petra Minářová zakládají místní sdružení Prostějov na území Okresu Prostějov.
 • Místní fórum Prostějov si volí předsednictvo ve složení Petr Kapounek, Petr Lysek, Petra Minářová.
 • Předsednictvo MS Prostějov přijalo Martina Burgeta za člena krajského sdružení.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Ustavující členové
 • Petr Kapounek, Petr Lysek, Petr Minářová
Činovníci
 • Předsedající: Vojtěch Pikal
 • Zapisovatel: Martin Šmída

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 17:18 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Martin Šmída.

Pořad jednání

1. Ustavení místního sdružení

Název MS: MS Prostějov
Území: Okres Prostějov
Předsednictvo MS: tříčlenné (konsenzuálně)

2. Volba místního předsednictva

Kandidáti do předsednictva:

 • Petr Kapounek na předsedu
 • Petr Lysek na místopředsedu
 • Petra Minářová na místopředsedkyni

Způsob volby předsednictva: tajná dvoukolová

Volba předsedy

Kandidátská řeč Petra Kapounka
Od začátku krajského sdružení OLK - zakládající člen
Důvody: ( pozn. nehulím) - jsem liberál, skoro anarchista. Mám zkušenosti i kontakty ve straně. Kontakty v Prostějově.
Cíl MS - působit v Prostějově, rozšiřování členské základny.
Otázky: nejsou

17:40 - probíhá volba předsedy MS Prostějov
17:44 - výsledky volby:

Petr Kapounek získal dva hlasy ze tří. Byl tedy zvolen.

Volba místopředsedů - zároveň

Kandidátská řeč Petra Lyska
Vazby v Prostějově, kéž by se podařilo přesvědčit podobně smýšlející k činnosti. Syn mě vyhecoval ke vstupu do strany.
Otázky: nejsou

Kandidátská řeč Petry Minářové
Je třeba změna systému, Piráti jsou mimo hlavní proud, rozšiřování členské základny, zvyšování povědomí o Pirátech. doporučuji větší kampaň. chci kandidovat v komunálkách.
Otázky: nejsou

17:54 Probíhá volba místopředsedů MS - tajná, dvoukolová

první kolo: každý dostal dva hlasy a jeden se zdržel.

Hlasování ve druhém kole zrušeno pro zmatečnost
Vojta vysvětluje volební systém
opakovaná volba v druhém kole

Vyhlášení výsledků volby místopředsedů:

1. místopředsedou byl zvolen Petr Lysek
2. místopředsedkyní byla zvolena Petra Minářová

Gratulujeme

3. Další

Představuje se zájemce o členství v MS Prostějov Martin Burget:
Líbí se mi názory i lidi v Pirátské straně, moje cíle jsou zkusit něco změnit a udělat něco pro okres prostějov a třeba ceou republiku.
Otázky: RKumm: s čim v pirátech nesouhlasíš?
MBurg.:na první pohled nic, co by mi vadilo. Líbí se mi transparentnost.
kolik je ti let a co děláš:
26let, Nákupčí - nákup zboží (interní systém firmy) dík
PK: Zájmy? Spousta - sporty, není čas.
máš rád uzené koleno a rum - maso ano, rum je nebezpečný fajn aspon koleno dík
VP: Do čeho se zapojit? Neví.
Jburg: Komunální politika? Ano, zapojit ano. Konkrétně neví.
odkud víš o Pirátech? dík taky jsem byl v praze
z televize, od protestů ACTA a potom u voleb
Petr Lysek: dokážeš si představit, že by vyhráli parlamentní volby?
MBurg: dokážu, ale bude to za dlouho to máš pravdu

Přecházíme k hlasování

PRO: všichni pro.

Martin Burget přijat do MS Prostějov

ukončení schůze MS 18:15

přestávka 5 minut

Zasedání předsednictva KS

Usnesení

 • Krajské předsednictvo schvaluje vznik místního sdružení Prostějov.
 • Krajské předsednictvo přijímá Romana Dosoudila za člena.

Zápis z jednání

Pořad jednání PKS

Začátek 20:20

1. Přijímání členů

Robert Kavka: odročeno
Roman Dosoudil

 • PRO: MŠm, RKum
 • PROTI: nikdo
 • zdržel se: nikdo (Vladimír Hlavinka chybí)

Roman Dosoudil byl přijat

2. Vylučování členů

nic
MiB navrhoval vyloučení Petra Bajgara - nelze
Petr Lysek: Petr Bajgar je zapálený blázen

3. Místní sdružení Prostějov

PKS schvaluje založení místního sdružení

 • PRO: Martin Šmída, Roman Kümmel
 • PROTI: nikdo
 • zdržel se: (Vladimír Hlavinka chybí)

Založení bylo schváleno

4. Další

nic
Konec 20:35

Internetové hlasování

23:56 bylo zahájeno odročené hlasování o nominacích do republikového předsednictva.

Hlasování o nominacích krajského fóra do voleb republikového předsednictva.

 • Michal Havránek - 6 hlasů
 • Petr Holek - 7 hlasů
 • Ivan Bartoš - 8 hlasů
 • Lenka Wagnerová - 4 hlasy
 • Ivo Vašíček - 6 hlasů
 • Mikuláš Ferjenčík - 5 hlasů
 • Michal Ketner - 2 hlasy
 • Dominika Michailidu - 7 hlasů

Celkem se zúčastnilo 12 hlasujících, pro nominaci tedy bylo třeba 7 a více hlasů.

Nominování byly Petr Holek, Ivan Bartoš a Dominika Michailidu

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.