• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Argumentační cvičení

Chceme pomoci těm, kteří se zajímají o ochranu osobních údajů v různých kontextech. Proto jsme vytvořili několik argumentačních cvičení uvedených na této stránce. Pokud máte návrh na další argumentační cvičení, kontaktujte Plux Stahre na plux.stahre @ piratpartiet.se.

Argumentační cvičení #1

Někdo říká: Nemůžeme na tom nic změnit

Vy odpovíte: To je úplně špatně! Můžete něco změnit, ale občas není jednoduché zjistit jak. Proto je tady Pirátská strana a Mladí Piráti, kteří vytvořili tuto stránku, která pomáhá lidem zjistit, kde, kdy a jak něco změnit a získat zpět kontrolu nad svými soukromými daty!

Argumentační cvičení #2

Někdo říká: Stačí nesdílet svá data na sociálních sítích a člověk může být klidný.

Vy odpovíte: Osobní data nejsou shromažďována pouze sociálními sítěmi, ale všemi možnými akteéry ve společnosti. Jediné, čemu se vyhnete nesdílením svých dat na sociálních sítích, je to, že fyzické osoby, jaké například vaši přátelé, neuvidí vaše data. Velcí obchodní hráči mohou shromažďovat data automaticky a taky to dělají, kdykoliv je to možné. Je velmi obtížné vyhnout se sdílení dat s nimi, pokud tím zároveň úplně nepřerušíte kontakt se zbytkem společnosti. Proto je důležité, aby pravidla ve společnosti byla obecně nastavena tak, aby vyhovovala základním hodnotám, na kterých chceme stavět naše soužití. Pirátská strana věří, že tyto hodnoty by měly být takové, aby individuální právo na sebeurčení a kontrola nad svými vlastními daty měly tu nejvyšší prioritu.

Argumentační cvičení #3

Někdo říká: Vědci tvrdí, že bude stále obtížnější získávat větší množství dat, pokud nařízení o ochraně osobních údajů projde nepozměněno.

Vy odpovíte: Ve většině výzkumů se používají anonymizovaná data, kterých se nařízení netýká. Nařízení o ochraně dat se týká pouze osobních údajů a informací, které mohou být spojeny s konkrétními jedinci. Informace, které mohou být spojovány se soukromou osobou nejsou anonymní. V nařízení též existují výjimky pro zacházení s daty k vědeckým a zdravotnickým účelům, ale musí být lépe a rozsáhleji definována. Také nezapomínejte, že se nařízení týká všech zemí EU, a musí tedy být navrženo tak, aby se stalo silným nástrojem pro občany k vymáhání svých práv i v těch zemích, kde vlády a veřejné instituce nemají silné přesvědčení, že osobní práva a svobody jsou důležité pro společnost.

Argumentační cvičení #4

Někdo říká: Věřím, že „oprávněné zájmy,“ které byly v nařízení o ochraně dat a v zákoně o ochraně dat jsou celkově dobré stejně jako výjimka, kdy nemůžete předvídat všechny situace.

Vy odpovíte: Je pravda, že mnoho situací nelze předvídat. I přes to ale buďte připraveni na situaci, kdy uživatel chce mít stálou kontrolu nad tím, co se děje s jejich daty a indentitami. Společnost musí být vystavěna na základních principech, jako je podpora integrity a soukromí, ale také je nutné mít specifické výjimky, kdy si budeme vážit svobody slova více, než soukromí, spíše než generalizující výjimky a konkrétní principy. Když jsou totiž výjimky pravidlem, není možné nastavit silná opatření k ochraně dat bez podkopávání soukromí a celistvosti jako společenských principů.

Argumentační cvičení #5

Někdo říká: Nevěřím, že se někdo zajímá o mé osobní údaje.

Vy odpovíte: Množství soukromých dat shromážděných od všech lidí s malou nebo dokonce nulovou kontrolou nad tím, jak jsou tato data uchovávána a kdo k nim má přístup znamenají, že dokonce i statisticky nepravděpodobné události lze považovat za reálná rizika. Společnosti, které shromažďují data je často uchovávají bez zabezpečení a prodávají je dalším společnostem bez vědomí uživatele. Ukládají data na neuvěřitelně dlouhá období - příkladem je Twitter, který nedávno dal přístup všem uživatelům ke kompletní historii i přes to, že jednotlivý uživatel byl dlouho na tom, že má přístup (a že jsou data ukládána) pouze poslední tři měsíce. Pirátská strana chce zkrátit časové limity pro uchovávání dat a zajistit přístup uživatele k informacím, zda jsou jeho data uchovávána či nikoliv. Navíc by měl uživatel mít nárok vyžádat si smazání těchto dat.

Argumentační cvičení #6

Někdo říká: Nemyslím si, že se mne nějak zvlášť dotýká fakt, že jsou o mně uchovávána data.

Vy odpovíte: Když jsme neustále identifikováni a pod vlivem efektu, že lidé předvídají naše jednání na základě našeho předchozího chování, jsme také mnohem více náchylní k udržování zastaralých vzorců chování. Stává se obtížnějším vymanit se ze skupinových stereotypů, protože takové vymanění je příliš nápadné. Jsme pak pravděpodobně jediní v domě, kdo dostává určité letáky do schránek nebo jediní na škole, kdo mají určitou historii vyhledávání na školních počítačích. Stává se pro všechny stále složitějším vytváření vlastních informačních toků, když nás všichni okamžitě odsoudí na základě předchozích zkušeností.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.