• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební program pro rok 2010

Ve volebním programu pro rok 2010, který je dočasným Pirátským programem1), se provádějí tyto změny:

 1. Vypouští se věta: „Potřebujeme rovnováhu mezi veřejným zájmem na dostupnost, a požadavkem tvůrce, aby byl uznán a odměněn.“
 2. Vypouští se slova „aby se vztah občana a státu daleko více podobal vztahu akcionáře a společnosti“
 3. Slovo „copyright“ a „autorské právo“ v příslušných tvarech se nahrazuje v celém textu slovem „kopírovací monopol“ v příslušných tvarech.
 4. Vypouští se věta: „Chceme obnovit rovnováhu mezi tvůrcem a veřejností na jedné straně a distributorem na druhé.“
 5. Slovo „autorský zákon“ v příslušných tvarech se nahrazuje v celém textu slovem „kopírovací zákon“ v příslušných tvarech.
 6. Za větu „Podpora nové tvorby vyžaduje, aby každý směl vytvářet odvozená díla ihned po zveřejnění.“ se vkládá nová věta: „Uvědomujeme si výhody, které lidem přináší svobodný software. Uživatelé svobodného software mají na rozdíl od proprietárních programů svobodu si počítačový program upravovat, studovat jeho zdrojový kód, vylepšovat ho a dále ho šířit. Navrhneme takový legislativní rámec, který zohlední přínosy svobodného software a uchová tyto uživatelské svobody pro všechny.“
 7. Slovo „ochrana“, pokud je použito ve vztahu ke kopírovacímu monopolu, se v příslušných tvarech nahrazuje slovem „omezení“. Slovní spojení „chráněné dílo“, pokud je použito ve vztahu ke kopírovacímu monopolu, se v příslušných tvarech nahrazuje slovním spojením „dílo omezené kopírovacím monopolem“. Slovo „chráněný“, pokud je použito ve vztahu ke kopírovacímu monopolu nebo kopírovacímu zákonu, se v příslušných tvarech nahrazuje slovem „omezený“.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.