• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:zrko [08.10.2019 17:08]
martin.kucera doplnění novelizace z 23. 7. 2018.
rules:zrko [08.10.2019 17:11] (aktuální)
martin.kucera
Řádek 68: Řádek 68:
 ---- ----
  
-Předpis byl [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=43445|novelizován]] ​9. 10. 2018 s účinností od 8. 11. 2018.+Předpis byl novelizován [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​p=569331#​p569331|23. 7. 2018]] a dále [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=43445|9. 10. 2018]]  ​s účinností od 8. 11. 2018.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.