• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:vr [04.01.2022 18:34]
martin.kucera [§ 7 Kandidátní listina] pravopis
rules:vr [17.05.2022 13:32] (aktuální)
alena.rickova [§ 20a Komunální volby]
Řádek 234: Řádek 234:
   * c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.   * c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.
  
-(2) Příslušné oblastní předsednictvo+(2) Pokud je území příslušného oblastního sdružení větší než území obce, do jejíhož zastupitelstva se volí, může oblastní fórum rozhodnout o konání primárních voleb pouze mezi členy, případně i registrovanými příznivci,​ bydlícími v dané obci. V takové případě je nutné takto sestavenou kandidátní listinu potvrdit usnesením příslušného oblastního fóra. 
 + 
 +(3) Příslušné oblastní předsednictvo
   * a) organizuje primární volby,   * a) organizuje primární volby,
   * b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci,​ není-li stanoveno jinak,   * b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci,​ není-li stanoveno jinak,
   * c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.   * c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.
  
-(3) V případě, že nemá jít o lídra ani čelního kandidáta, nemusí být kandidát členem ani registrovaným příznivcem České pirátské strany a nevztahuje se na něj ustanovení § 10 odst. (2) písm. b).+(4) Příslušné oblastní fórum může kvótu podle § 8, odst. 6 snížit až na lídra a čelní kandidáty. 
 + 
 +(5) V případě, že nemá jít o lídra ani čelního kandidáta, nemusí být kandidát členem ani registrovaným příznivcem České pirátské strany a nevztahuje se na něj ustanovení § 10 odst. (2) písm. b).
  
-(4) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu pro komunální volby s výjimkou voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy podepisuje předseda příslušného krajského sdružení na návrh toho, kdo organizuje dané volby.+(6) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu pro komunální volby s výjimkou voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy podepisuje předseda příslušného krajského sdružení na návrh toho, kdo organizuje dané volby.
  
 == § 21 Krajské volby == == § 21 Krajské volby ==
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/vr.txt · Poslední úprava: 17.05.2022 13:32 autor: alena.rickova