• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:rr [14.07.2017 16:01]
Vojtech.Pikal [§ 18 Náklady řízení]
rules:rr [03.03.2018 17:59] (aktuální)
Marek.Necada novela RV 9/2018
Řádek 44: Řádek 44:
   * e) opakované poškození dobrého jména strany,   * e) opakované poškození dobrého jména strany,
   * f) maření rozhodčího nálezu,   * f) maření rozhodčího nálezu,
-  * g) korupční jednání.+  * g) korupční jednání
 +  * h) zakázaná kandidatura proti České pirátské straně.
  
 == § 6 Odpovědnost za porušení předpisů == == § 6 Odpovědnost za porušení předpisů ==
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.