• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:ropr [06.11.2022 11:19]
vojtech.pikal [Legislativní informace]
rules:ropr [30.11.2022 22:48] (aktuální)
vojtech.pikal [§ 2 Rozpočtové určení příjmů]
Řádek 26: Řádek 26:
 (2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních,​ společenských,​ sportovních,​ rekreačních,​ vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala. (2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních,​ společenských,​ sportovních,​ rekreačních,​ vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.
  
-(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.+(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.((Výpočetní tabulka podílů a koeficientů [[https://​mrak.pirati.cz/​f/​3366577|zde]].))
  
 (4)  K hlasům obdrženým v zahraničí se při dělení příspěvku na úhradu volebních nákladů nepřihlíží. (4)  K hlasům obdrženým v zahraničí se při dělení příspěvku na úhradu volebních nákladů nepřihlíží.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/ropr.txt · Poslední úprava: 30.11.2022 22:48 autor: vojtech.pikal