• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Obsah

Hodnocení uchazečů ve výběrovém řízení na pozici manažera kampaně pro volby do Evropského parlamentu 2014

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole je uchazeč bodově hodnocen dle vypsaných kritérií. Nejúspěšnější zájemci (sedm kandidátů s nejvyšším počtem bodů) postupují do druhého kola, které je hodnoceno závěrečným komentářem komisaře a dalším bodovým ohodnocením. Zájemce, který po druhém kole získá nejvíce bodů, se stává vítězem výběrového řízení.

Každý člen hodnotící komise (Ivan Bartoš, Ondřej Kallasch, Jan Podhajský, Adam Skořepa a Lenka Wagnerová) může v prvním kole udělit na základě hodnotících kritérií až 45 bodů. Druhé kolo (pohovor) je ohodnoceno 55 body.

Kritéria jsou následující:

Zkušenosti 0-15 bodů

Představa o kampani 0-15 bodů

Časové možnosti 0-10 bodů

Cena 0-5 bodů

Hodnocení pohovoru:

Osobní dojem, vystupování zájemce 0-55 bodů

Přehled výsledků prvního kola:

Zájemce Ivan Bartoš Ondřej Kallasch Jan Podhajský Adam Skořepa Lenka Wagnerová Celkem bodů
1. Eliška Chrastinová 30b 25b 38b 27b 26b 146b
2. Pavel Mencl 17b 38b 3b 27b 25b 110b
3. Veronika Pokorná 24b 25b 22b 20b 32b 123b
4. Aleš Tamchyna 10b 10b 0b 7b 7b 34b
5. Radim Tučník 17b 32b 12b 26b 18b 105b
6. Vojtěch Vocetka 30b 32b 17b 36b 26b 141b
7. Zdeněk Strnad 33b 39b 40b 28b 32b 172b
8. Oto Zieczowski 10b 15b 1b 11b 12b 49b
9. Petr Klimeš 29b 32b 19b 23b 35b 138b
10. Zuzana Kolaříková 30b 21b 38b 27b 33b 149b
11. BLUE GEKKO 22b 26b 31b 20b 21b 120b
12. Karel Mikula 26b 24b 19b 25b 31b 125b
13. Linda Wagnerová 30b 29b 35b 29b 30b 153b
14. Erik Šidlák (aPRiori) 24b 28b 31b 21b 24b 128b

Do druhého kola po vzájemné domluvě v komisi postoupilo 7 uchazečů. Tito v nejbližší době postoupí ústní část pohovoru s assessment centrem:

7. Zdeněk Strnad 172 (středa 19:00)

13. Linda Wagnerová 153 (čtvrtek 19:00)

10. Zuzana Kolaříková 149 (čtvrtek 18:00)

1. Eliška Chrastinová 146 (čtvrtek 20:00)

6. Vojtěch Vocetka 141 (sobota 20:00)

9. Petr Klimeš 138 (středa 18:00)

14. Erik Šidlák (aPRiori) 128 (čtvrtek 21:00)

Znění assessement centra:

Stakeholders v pirati.cz Super leader kampaně – předseda. Role s nejrozsáhlejšími decision making právy v organizaci.

Leader kampaně – další kandidáti, většinou bez rozhodovacích práv

Předsednictvo krajů – hlavní a jednotné body kontaktu na jednotlivé posádky. Směřuje komunikaci na oblastni sdružení

Mediální odpor – odbor s autokratickým řízením nicméně podléhá supervizi předsednictva a dalších orgánů. Koordinuje některé části kampaně, distribuuje materiály spolu s personálním odporem. V součinnosti s předsedy krajů řídí a zajišťuje dobrovolnické sítě

Finanční odpor – určuje a administruje tok peněz

Technický odpor – parta hackerských nerdů. Sdružení asociálů. Web, mailer, a další technologie strany

Garanti programových bodů – experti přes tématiku

Prostředky – oficiální stranické technologické systémy:

Mailer – email kontakty na media

Fórum

Web a kampaňové subsites + Wiki

FB oficiální page + kampaňové FB pages

Youtube profil, Twitter

Situace:

Je čtvrtek 16:00. Během dne šlape vše jak má podle reportů od jednotlivých teamů. Meetingy probíhají, materiály se distribuují, virální komunikace tluče podle našeho rytmu. A v následující půlhodině…

1. Zazvoní telefon. Redaktor Blesk.cz. Ptá se na kontakt na jednoho z kandidátů kampaně, že chce ověřit nějaké informace od něj. Je to podle redaktora urgentní.

2. Na FB vám přijde zpráva odkazující na pornofoto jedné z členek pirátů. Prý postované ráno. Nyní má už 600 likes.

3. Ozve se produkční agentura, že nestíhají deadline doručení finální verze klipu do TV. Podle všeho budete mít jenom cca 90 minut od převzetí videa na jeho doručení. Deadline na doručení do TV je příští pondělí v 11.30

4. Volá předseda Moravskoslezského kraje, že rozhodně nesouhlasí se současnou podobou a textem centrálních kampaňových plakátů, které mu zrovna doručili z hlavního štábu. Že nic nepošle na výlep, a že si udělají vlastní, že na to budget v kraji mají.

5. Super leader volá, že není v úplné náladě odpovídat do živého vysílání Radia Impuls. Vstup ohledně připravované směrnice o regulaci maloprodeje osiva

6. Spadnul hlavní web.

Přehled výsledků druhého kola: Vzhledem k tomu, že možný termín pro Vojtěcha Vocetku byl mimo časové možnosti dvou členů komise, konsenzus výpočtu výsledného počtu bodů z druhého kola byl stanoven jako průměr všech hodnotících. V interní komunikaci komise byl každý kandidát hodnocen i slovně. Tato hodnocení se komise rozhodla nezveřejňovat.

Zájemce Ivan Bartoš Ondřej Kallasch Jan Podhajský Adam Skořepa Lenka Wagnerová Celkem průměr bodů
7. Zdeněk Strnad 50b 55b 50b 41b 45b 48.2b
13. Linda Wagnerová 25b 20b 15b 30b 25b 23b
10. Zuzana Kolaříková 35b 40b 35b 34b 38b 36.4b
1. Eliška Chrastinová 40b 30b 49b 43b 33b 39b
6. Vojtěch Vocetka 33b - - 40b 38b 37b
9. Petr Klimeš 25b 30b 15b 27b 20b 23.4b
14. Erik Šidlák (aPRiori) 34b 30b 30b 31b 25b 30b

Celkové pořadí po dvou kolech:

Pořadí Zájemce 1.kolo Průměr 1.kola Průměr 2.kola Celkem
1. 7. Zdeněk Strnad 172b 34,4b 48.2b 82,6b
2. 1. Eliška Chrastinová 146b 29,2b 39b 68,2b
3. 10. Zuzana Kolaříková 149b 29,8b 36.4b 66,2b
4. 6. Vojtěch Vocetka 141b 28,2b 37b 65,2b
5. 14. Erik Šidlák (aPRiori) 128b 25,6b 30b 55,6b
6. 13. Linda Wagnerová 153b 30,6b 23b 53,6b
7. 9. Petr Klimeš 138b 27,6b 23.4b 51b

Vítěz výběrového řízení:

Zdeněk Strnad

Všichni kandidáti budou informování o výsledku výběrového řízení předsedou strany telefonicky i emailově na poskytnuté adresy.

Spolupráce na dílčích částech kampaně s neúspěšnými kandidáty není vyloučena a vude se řídit standardními procesy Pirátské strany.

– Detailní přehled hodnocení prvního kola naleznete níže.

1. Eliška Chrastinová

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

12b

Ondřej Kallasch

13b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

14b

Lenka Wagnerová

10b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

3b

Ondřej Kallasch

2b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

3b

Lenka Wagnerová

6b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

10b

Cena

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

3b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

2. Pavel Mencl

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

13b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

9b

Lenka Wagnerová

8b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

7b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

4b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

8b

Lenka Wagnerová

8b

Cena

Ivan Bartoš

2b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

2b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

3. Veronika Pokorná

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

9b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

10b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

2b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

1b

Lenka Wagnerová

7b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

10b

Cena

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

3b

Jan Podhajský

2b

Adam Skořepa

2b

Lenka Wagnerová

5b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

4. Aleš Tamchyna

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

1b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

6b

Cena

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

5. Radim Tučník

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

6b

Lenka Wagnerová

4b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

15b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

9b

Lenka Wagnerová

5b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

7b

Ondřej Kallasch

7b

Jan Podhajský

3b

Adam Skořepa

6b

Lenka Wagnerová

4b

Cena

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

4b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

5b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

6. Vojtěch Vocetka

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

5b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

12b

Ondřej Kallasch

15b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

15b

Lenka Wagnerová

12b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

8b

Ondřej Kallasch

7b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

6b

Lenka Wagnerová

4b

Cena

Ivan Bartoš

4b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

2b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

5b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

7. Zdeněk Strnad

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

14b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

11b

Lenka Wagnerová

13b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

15b

Ondřej Kallasch

15b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

12b

Lenka Wagnerová

13b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

6b

Cena

Ivan Bartoš

3b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

8. Oto Zieczowski

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

4b

Lenka Wagnerová

2b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

10b

Cena

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

9. Petr Klimeš

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

12b

Ondřej Kallasch

15b

Jan Podhajský

6b

Adam Skořepa

12b

Lenka Wagnerová

14b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

5b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

3b

Lenka Wagnerová

12b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

10b fixed

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

6b

Lenka Wagnerová

7b

Cena

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

2b

Jan Podhajský

3b

Adam Skořepa

2b

Lenka Wagnerová

2b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

10. Zuzana Kolaříková

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

14b

Ondřej Kallasch

15b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

14b

Lenka Wagnerová

13b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

4b

Ondřej Kallasch

3b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

10b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

5b

Cena

Ivan Bartoš

2b

Ondřej Kallasch

3b

Jan Podhajský

3b

Adam Skořepa

2b

Lenka Wagnerová

5b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

11. BLUE GEKKO

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

8b

Lenka Wagnerová

7b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

5b

Ondřej Kallasch

4b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

3b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b Fixed

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

6b

Lenka Wagnerová

9b

Cena

Ivan Bartoš

2b

Ondřej Kallasch

2b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

1b

Lenka Wagnerová

2b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

12. Karel Mikula

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

8b

Ondřej Kallasch

12b

Jan Podhajský

6b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

8b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

8b

Ondřej Kallasch

6b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

13b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

8b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

8b

Lenka Wagnerová

10b

Cena

Ivan Bartoš

1b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

13. Linda Wagnerová

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

11b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

10b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

8b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

9b

Lenka Wagnerová

10b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

10b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

10b

Lenka Wagnerová

10b

Cena

Ivan Bartoš

0b

Ondřej Kallasch

0b

Jan Podhajský

0b

Adam Skořepa

0b

Lenka Wagnerová

0b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová

14. Erik Šidlák (aPRiori)

Hodnocení

Zkušenosti

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

9b

Jan Podhajský

15b

Adam Skořepa

7b

Lenka Wagnerová

7b

Představa o kampani

Ivan Bartoš

6b

Ondřej Kallasch

8b

Jan Podhajský

10b

Adam Skořepa

5b

Lenka Wagnerová

6b

Časové možnosti

Ivan Bartoš

10b

Ondřej Kallasch

9b

Jan Podhajský

5b

Adam Skořepa

8b

Lenka Wagnerová

9b

Cena

Ivan Bartoš

2b

Ondřej Kallasch

2b

Jan Podhajský

1b

Adam Skořepa

1b

Lenka Wagnerová

2b

Pohovor

Ivan Bartoš
Ondřej Kallasch
Jan Podhajský
Adam Skořepa
Lenka Wagnerová
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.