• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Řešení technické správy systémů strany

Republikové předsednictvo se dne 21. 12. 2012 usneslo takto:

1. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru bezodkladně poskytnout nutnou součinnost vedoucímu technického odboru při opětovném zprovoznění všech technických systémů strany.
2. Republikové předsednictvo zakazuje technickému odboru odebrat přístupová oprávnění k technické správě serveru Jiřímu Kadeřávkovi a Petru Stehlíkovi.
3. Toto usnesení účinkuje okamžitě po schválení a provede ho technický odbor. Zákaz podle bodu 2 je dočasný a pozbude platnosti 2 měsíce od účinnosti tohoto usnesení, ledaže republikové předsednictvo určí jinak.
hmac: : rp:rp_43_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.