• Filip Hajny má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Řešení technické správy systémů strany

Republikové předsednictvo se dne 21. 12. 2012 usneslo takto:

1. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru bezodkladně poskytnout nutnou součinnost vedoucímu technického odboru při opětovném zprovoznění všech technických systémů strany.
2. Republikové předsednictvo zakazuje technickému odboru odebrat přístupová oprávnění k technické správě serveru Jiřímu Kadeřávkovi a Petru Stehlíkovi.
3. Toto usnesení účinkuje okamžitě po schválení a provede ho technický odbor. Zákaz podle bodu 2 je dočasný a pozbude platnosti 2 měsíce od účinnosti tohoto usnesení, ledaže republikové předsednictvo určí jinak.
hmac:1ca812f33f9ce562bc2a8b46fdd55d25 : rp:rp_43_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.