• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Koalice Libor Michálek do Senátu

Republikové předsednictvo nesouhlasí s poskytnutím odměny volební manažerce kampaně Libor Michálek do Senátu Daniele Matějkové, neboť vě­domě porušila ustanovení vnitřních předpisů o hospodaření, jednala ve střetu zájmů (zadala provedení velké části volební kampaně vlastní firmě) bez před­chozího oznámení, převedla peníze na svůj účet jako „pokladnu“ a opakovaně odmítala splnit svou povinnost podle nominační smlouvy spočívající v ne­prodleném poskytnutí dokladů Pirátům ke zveřejnění. Toto usnesení provedou zástupci Pirátů ve volebním štábu.

Republikové předsednictvo Pirátů vyzývá všechny, kdo jednali jménem Pirátů bez příkazu a bez plné moci ve věci koalice (např. objednání dortu u PPM Factum) po tom, co byla odvolána plná moc Daniele Matějkové, aby sdělili dů­vod tohoto jednání bez souhlasu a podrobnosti, které jsou nutné k posouzení případného dodatečného souhlasu. Toto usnesení provedou zástupci Pirátů ve volebním štábu.

Piráti podporují nezávislost senátora Libora Michálka na koaličních stranách, podporují jeho volební program Otevřeného státu a mají za cíl poskytnout praktickou pomoc v přípravě legislativy a realizaci programu. Spolupráce Pirá­tů, Strany zelených a KDU-ČSL na celostátní koaliční úrovni není naše prefe­rovaná volba. V případě vážných a klíčových témat v programu Libora Mi­chálka máme zájem o ad hoc konzultace, které budou dohodnuty v souladu s nominační smlouvou.

Úkoly finančnímu odboru

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru

 • a) aby předložil přehled provozních výdajů jednotlivých organizačních složek do 5. listopadu 2012,
 • b) aby mu předložil návrh vyrovnaného rozpočtu do 5. listopadu 2012 vy­pracovaný podle tohoto usnesení, nepřidělit žádné peníze programovým komisím,
  • určit rezervu předsednictva jako 20 % rozpočtu,
  • položky v rozpočtu číslovat a oddělovat takovým způsobem, aby na ně šlo odkazovat hypertextovým odkazem,
  • určit republikovému výboru dostatečnou částku, která by pokryla jeho pravidelná zasedání,
  • určit republikovému předsednictvu podobnou částku, jako má medi­ální odbor,
  • určit technickému odboru kapitolu pro vývoj technických systémů ve výši 20 000 Kč,
  • stanovit poměr účelového určení příspěvku na mandát stejně jako v rozpočtu na rok 2012,
  • umožnit každému kraji zahrnout do svého rozpočtu částku do 5 000 Kč z rozpočtu mediálního odboru, ovšem pouze v případě, že rozpo­čet předloží včas,
  • zajistit předložení krajských rozpočtů a poskytnout krajským sdru­žením vzor s předvyplněnými příjmy podle stranického rozpočtu,
 • c) aby připravil změnu předpisů v souladu s usnesením CF 6/2012 do 15. ledna 2013 a předložil ji republikovému předsednictvu.

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru, aby dodržoval postupy při proplácení výdajů z bankovního účtu v souladu s rozpočtem a ukládá finančnímu odboru, aby nepokračoval v praxi podmiňování proplacení dostatečnou částkou vzniklou postupným navyšováním rozpočtového limitu v průběhu roku.

Úkoly personálnímu odboru

Republikové předsednictvo ukládá personálního odboru, 

 • a) aby zveřejnil návrhy specifikace nových technických systémů podle statutu personálního odboru, které budou následně poptány, a to do 10. 11. 2012,
 • b) aby zajistil, aby ve vlákně zájemce o členství byl uveden vybraný průvodce nováčka, např. jako poslední příspěvek.

Priority

Republikové předsednictvo odročuje řešení priorit republikového předsednictva na internetové fórum a stanovuje lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů do středy 7. 11. 2012.

Zápis ze zasedání republikového předsednictva

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.