• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veřejná služba

Knihovny, galerie a muzea ve 21. století jako veřejná služba.

Knihovny galerie a muzea jsou místem setkávání, sdílení informací, vzdělávání a seznamování společnosti s kulturním dědictvím. Jejich místo ve 21. století vnímají Piráti jako nezastupitelné. Piráti prosadí, aby veřejné galerie a muzea měly vstupné zdarma nebo dobrovolné (obdobně jako např. státní muzea ve Velké Británii nebo Metropolitní muzeum v New Yorku apod.). Umožníme tak občanům v co nejširší možné míře seznámit se s vystaveným sbírkovým fondem. Piráti podporují digitalizaci sbírkových fondů veřejných institucí a jejich zpřístupnění na Internetu chápou jako samozřejmost.

Související programový bod

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.