• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Řešení sociálních konfliktů

 1. Ve společnosti roste nespokojenost
  • se systémovými problémy (korupce, veřejný dluh, státní byrokracie, demotivující a netvůrčí prostředí, nedostatek času pro rodinu a koníčky, chybějící právní stát, nedostatečné vzdělání) a
  • s dílčími problémy (bezdůvodná fyzická napadení, konkrétní sociální dávky, lichvářské půjčky a exekuce, daňové úniky, kuplířství, vykořisťování příbuzných, vyvážení odpadu na skládky nebo do veřejného prostranství).
 2. Protože dílčí problémy lze snadněji přisoudit konkrétním lidem, soustředí se projevy nespokojenosti na dílčí problémy. Dílčí problémy jsou často přisuzovány cikánům a jiným národnostem v sociálně vyloučených komunitách. Přisouzení se opírá o dílčí zkušenosti.
 3. Přisuzování zodpovědnosti za současný stav cikánům a jiným menšinám je systematicky podporováno populistickými politiky, kteří nesou odpovědnost za systémové problémy.
 4. Přisuzování zodpovědnosti na základě rasy vyvolává další řadu dalších negativních jevů (neonacismus a rasové násilí, politický oportunismus, segregace, nezaměstnanost apod.), uplatňuje nespravedlivý princip kolektivní viny, vyvolává rasové předsudky a dále zhoršuje postavení vyloučených komunit.
 5. Tím vzniká bludný kruh, který svádí k řešení vycházejícímu z odlišnosti barvy pleti a jiných rasových znaků, které jsou pro řešení skutečných problému nepodstatné. Odvrací se tím pozornost od systémových problémů společnosti, ze kterých dílčí problémy často vyplývají.
 6. Pokud nebudou systémové a dílčí problémy uspokojivě řešeny, povedou ve velké části společnosti k utvrzení rasových předsudků a (byť neformálnímu) uplatňování kolektivní viny. Sociální konflikt ohrožuje rovnost lidí před zákonem a bere lidem z vyloučených lokalit možnost uplatnit svůj potenciál ve společnosti, čímž jsou ohroženy především děti.
 7. Pirátská strana předchází sociálním konfliktům
  • řešením dílčích problémů (zpřísnění trestů za násilná přepadení, vydírání, pomsty a bezdůvodná napadení, regulace heren a automatů, posílení výchovné a integrační funkce vězení, finanční postihy pro lichváře – omezení exekucí z lichvy, konec politiky ghett a vyloučených komunit) a
  • zejména dlouhodobým řešením systémových problémů (odstranění korupce, investice do vzdělání, pracovního zapojení v rámci vyloučených komunit aspoň na částečný úvazek, snížení celkové pracovní zátěže obyvatel využitím automatizace, kde to je možné, vytvoření tvůrčího prostředí).
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.