• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Prezidentský dotazník

 • Podporujete zavedení dělby moci mezi výkonnou moc, zákonodárnou moc a soudní moc, včetně personálního oddělení?
 • Ratifikoval byste jako prezident mezinárodní smlouvu ACTA, pokud by s ní Parlament České republiky vyslovil souhlas?
 • Využijete právo veta k vetování poplatků z médií Ochrannému svazu autorskému, Divadelní literární agentuře, a k vetování zákonů rozšiřujících jejich vliv?
 • Budete se v mezinárodní politice zasazovat o to, aby žádné organizace nezasahovaly do nezávislosti Internetu a nepřivlastňovaly si moc ho cenzurovat či blokovat data, která přes něj tečou?
 • Bude mít kancelář právní oddělení, které se bude zabývat i legislativní kvalitou zákonů a budete vetovat přílepky?
 • Bude vaše prezidentská kancelář zveřejňovat platy všech svých pracovníků a poradců a další informace, kde to umožňuje zákon o svobodném přístupu k informacím?
 • Využil byste práva milosti u lidí, které by soud odsoudil za pěstování konopí pro léčebné účely?
 • Budete v kanceláři prezidenta republiky třídit odpad?
 • Budete vetovat zákony, které zasahují do lidského soukromí a ochrany osobních údajů (data retention – ukládání údajů o telekomunikaci, rozsáhlé kamerové systémy, INDECT apod.)
 • Budete jednat nezávisle na církvích?
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.