• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Památková péče

Piráti si cení památek a kulturního dědictví.

Piráti prosazují, aby odborná vyjádření Národního památkového ústavu byla pro orgány státní správy závazná, a aby zaměstnanci úřadů vykonávají státní správu v přenesené působnosti měli bezpodmínečně vzdělání v oboru památkové péče. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržovaní povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona.

Související programový bod

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.