• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Památková péče

Piráti si cení památek a kulturního dědictví.

Piráti prosazují, aby odborná vyjádření Národního památkového ústavu byla pro orgány státní správy závazná, a aby zaměstnanci úřadů vykonávají státní správu v přenesené působnosti měli bezpodmínečně vzdělání v oboru památkové péče. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržovaní povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona.

Související programový bod

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.