• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kopírovací monopol

Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet informace

Přirozené právo veřejnosti sdílet informace nelze srovnávat s domnělým právem zábavního průmyslu zneužívat zastaralý obchodní model. V právním státě nelze příjmy konkrétní zájmové skupiny garantovat zvláštním zákonem. Sdílení informací je základním lidským právem a lze jej omezit, jen pokud to prospěje veřejnosti rozšířením výběru a zlepšením dostupnosti.

„Ochrana autorských práv“ je termín propagandy zábavního průmyslu

Správné označení je kopírovací monopol. Takzvaný autorský zákon chrání vydavatele a výrobce, nikoliv autory a umělce. Pro podporu nové tvorby a veřejné dostupnosti informací je třeba remixování a nekomerční kopírování povolit okamžitě a komerční kopírovací monopol zkrátit na 5 až 10 let od zveřejnění. Realita je jasná: Sdílení nelze zastavit.

Právní úprava kopírovacího monopolu musí podporovat novou tvorbu.1) Zákony se musí změnit, aby regulovaly pouze obchodní užití2) děl omezených kopírovacím monopolem.

Sdílet autorská díla nebo jinak rozšiřovat nebo užívat díla za neobchodními účely nesmí být nikdy protizákonné, protože z takového férového užití profituje celá společnost.

Navrhujeme, aby doba trvání kopírovacího monopolu odpovídala návratnosti obchodních modelů. To znamená trvání kopírovacího monopolu 5 až 10 let od zveřejnění díla.3)

Podpora nové tvorby vyžaduje, aby každý směl vytvářet odvozená díla ihned po zveřejnění.4) Uvědomujeme si výhody, které lidem přináší svobodný software. Uživatelé svobodného software mají na rozdíl od proprietárních programů svobodu si počítačový program upravovat, studovat jeho zdrojový kód, vylepšovat ho a dále ho šířit. Navrhneme takový legislativní rámec, který zohlední přínosy svobodného software a uchová tyto uživatelské svobody pro všechny.

Nechceme měnit osobnostní práva autora – právo rozhodnout o zveřejnění díla5) a právo, že se za autora nesmí vydávat nikdo jiný.

Ochranný svaz autorský Práva výrobců záznamů a vysílatelů ztratila v době Internetu smysl. Chceme se jich zbavit, společně s právem k databázi.

Podle současného kopírovacího zákona se vybírá ze všech disků CD, DVD, Bluray, pevných disků a kopírek odměna, která putuje kolektivním správcům autorů, nakladatelů a výrobců. Soukromé společnosti nemají vybírat daně, tím spíš výpalné za domnělé užití děl omezených kopírovacím monopolem. Výpalné sice nasměrovalo do populární hudby mohutný penězovod, čímž získala prostředky na propagaci. Ale tyto prostředky ji nečestně zvýhodnily proti ostatním žánrům, například vážné nebo alternativní hudbě. Stát tak pod tlakem zájmové skupiny narušil přirozenou konkurenci hudebních žánrů. Budeme prosazovat zrušení výpalného.

1) Za novou tvorbu, resp. nové autorské dílo, se má považovat dílo, které se patrně odlišuje od dosavadní volné tvorby. Na části díla, které patří k volné tvorbě, se omezení nemají vztahovat. Náhrada škody při porušení práva musí být úměrná podílu díla, na který se monopol vztahuje.
2) Omezení na „obchodní užití“ se již dnes používá například v v §18 písm. d) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a §13, §13a. téhož zákona.
3) Zveřejnění díla upravuje §4 AutZ: Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno.
4) Na odvozených dílech poběží dvojí kopírovací monopol: Autora původního díla a autora odvozeného díla.
5) To znamená právo rozhodnout, kdy se dílo zveřejní a jakým způsobem (například jako zkompilovaný program nebo jako zdrojový kód).
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.