• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Eventuální úhrada soudního poplatku za dvě správní žaloby

Republikové předsednictvo se usneslo na tomto:

Česká pirátská strana uhradí soudní poplatek za podání dvou správních žalob souvisejících s projektem PirateLeaks proti rozhodnutí ministerstva financí o odepření informace o činnosti České konsolidační agentury a proti rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu o odepření informace o zápise ze zasedání kolegia NKÚ a rozhodnutí kárné komory NKÚ v rozsahu, ve kterém žalobci nebude přiznána náhrada nákladů.

V Praze 28. května 2011, Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Martin Brož

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.