• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Plná moc ke sjednávání záborů

Dopis v pdf.

Zmocnitelka Česká pirátská strana, sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, IČ 713 39 698, politická strana podle zákona č. 424/1991 Sb. registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem MV-39553-11/VS-2009,
zastoupená podle čl. 14 odst. 1 stanov České pirátské strany předsedou strany PhDr. Ivanem Bartošem, narozeným 20. 3. 1980 trvale bytem U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4,

zmocňuje

zmocněnce ….., narozeného ….., trvale bytem …..,

k zastupování před úřady a právnickými osobami za účelem sjednávání záborů veřejného prostranství (zvláštního užití komunikace) zmocnitelkou včetně zajištění příslušných dokladů, které mohou být pro zábor vyžádány, zejména

  1. podání žádostí a podepsání smluv jménem zmocnitelky,
  2. převzetí rozhodnutí úřadu a vzdání se opravných prostředků.

Tato plná moc je omezena časově do 31. května 2010 a hodnota celkových závazků jednání podle této plné moci, které vzniknou České pirátské straně, nesmí přesáhnout 15 000 Kč.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.