• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Usnesení o konferenci Pirate Parties International

Republikové předsednictvo se usneslo takto:

  1. S účastnickými poplatky, které jsou účelově vázány na konferenci Valného shromáždění Pirate Parties International 2012 v Praze, hospodaří zahraniční odbor (§3(1)c RoPr).
  2. Finančnímu odboru se ukládá, aby účelové příjmy podle bodu 1 připojil k rozpočtu (§16 RoPr).
  3. Republikové předsednictvo schvaluje, aby byl po vypořádání nákladů konference z příjmů podle bodu 1 zůstatek darován Pirate Parties International.
  4. Zahraničnímu odboru se ukládá, aby návrh na převod zůstatku na transparentní účet Pirate Parties International předložil republikovému výboru (§9(5) PraH), jakmile bude transparentní účet Pirate Parties International v souladu s jejími vnitřními předpisy zřízen.

Schválili: Bartoš, Ferjenčík, Vašíček, Brož.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.