• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Licence k užití tiskových zpráv

Předsednictvo České pirátské strany uděluje podle §17 pravidel hospodaření České pirátské strany nevýhradní licenci CC-BY-SA k užití tiskových zpráv České pirátské strany ve prospěch kteréhokoliv člena Pirate Parties International (Pirátská Internacionála) v původní i odvozené podobě, a to i bez uvedení jména autora.

Schválili: Šoukal, Ferjenčík, Vašíček, Romancová

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.