• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rk:zmena_stanov [28.05.2018 17:41]
Milus.Kotisova
rk:zmena_stanov [14.06.2018 08:45] (aktuální)
Milus.Kotisova [Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje)]
Řádek 1: Řádek 1:
-======Návrhy na změnu stanov======+======Návrhy na změnu stanov ​2018======
  
 **Typ 1:** uhlazení, čištění,​ krácení, prosvětlování předpisů, vylepšení formulace (v tomto případě se nejedná o změnu obsahu) \\ **Typ 1:** uhlazení, čištění,​ krácení, prosvětlování předpisů, vylepšení formulace (v tomto případě se nejedná o změnu obsahu) \\
-**Typ 2:** změna, úprava, zlepšení, přidání, ubrání, jehož výsledkem je obsahová změna předpisu+**Typ 2:** změna, úprava, zlepšení, přidání, ubrání, jehož výsledkem je obsahová změna předpisu\\ 
 + 
 +Návrhy RK bude shromažďovat po dobu 1 roku a pak nechá hromadně odhlasovat změny typu 1 a jednotlivě změny typu 2.
  
  
 ====== Nález 1 (Stanovy) ====== ====== Nález 1 (Stanovy) ======
 +čl. 3 odst. (4)
 +U předběžné otázky: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11267
 +se ukazuje, že formulace ohledně hostujícího člena je velmi zavádějící a nejasná. Je třeba upravit.
 +
 +Varianta 2: hostování úplně vyškrtnout (usnadnění administrativy)
 +
 +====== Nález 2 (Stanovy) ======
 //Čl. 11 Komise \\ //Čl. 11 Komise \\
 (6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor. \\ (6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor. \\
Řádek 16: Řádek 25:
 **Jurimetrika**:​ zkrácení a úspora 127 znaků. ​ **Jurimetrika**:​ zkrácení a úspora 127 znaků. ​
  
-====== Nález ​(Stanovy, Organizační řád) ======+====== Nález ​(Stanovy, Organizační řád) ======
 Proč stanovy jednoduše v čl. 5 neuvádí, že se orgány strany řídí  Organizačním řádem schváleným RV? Proč stanovy jednoduše v čl. 5 neuvádí, že se orgány strany řídí  Organizačním řádem schváleným RV?
  
 +====== Nález 4 (Stanovy) ======
 +Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení? ​
 +
 +====== Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje) ======
 +Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7734
 +
 +====== Nález 6 (PRaH - schvalování záměrů nad 100 000) ======
 +Je třeba upřesnit předpisy: ​
 +https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11000
 +
 +K předpisu samotnému, ano, je tu matoucí hlavně odkaz na rozpočtová pravidla, kde ta matice schvalování neodpovídá přesně (v rozpočtových pravidlech vidíme trojici rozpočtovou jednotku, předkladatele a schvalující orgán) a 3 stupně, tady v PraH už jen dvojici tým/​rozpočtová jednotka a předsednictvo/​schvalující orgán a 2 prahové hodnoty pro záměry. Osobně bych to navrhovala třeba někdy v budoucnu přeformulovat takto:
 +
 +§ 11 Schvalování záměru
 +
 +(1) Příslušný tým schválí svůj záměr.
 +(2) Hospodář týmu musí před tím, než učiní jakékoli kroky k naplnění tohoto záměru, jimiž by vznikl pro tým závazek, věrohodně zajistit souhlas jiných týmů, pokud celkové náklady záměru mají přesáhnout prahovou hodnotu:
 +(a) 10 000 Kč v případě místních sdružení. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného předsednictva.
 +(b) 100 000 Kč. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu.
 +
 +současné znění:
  
 +https://​wiki.pirati.cz/​rules/​prah
  
 ---- ----
  
-====Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====+====ARCHIV 2013: Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====
 === Původní návrh === === Původní návrh ===
 Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena. Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.1527529307.txt.gz · Poslední úprava: 28.05.2018 17:41 autor: Milus.Kotisova