• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

RK @@Spisová značka RK?@@

značka:
RK @@Spisová značka RK?@@
Složení komise:
@@Složení komise@@
Porušené předpisy:
@@Jaké předpisy byly porušeni@@
Trest:
@@Viník porušení předpisu a jeho trest za něj@@
Hlasující:
@Hlasující@
Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.