• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Odstranění rozporu mezi Stanovami a StAO

Původní spisovná značka 19/2012 vzhledem k duplicitě Předběžné opatření ve věci MS Havířov značka změněna na 27/2012

Řízení má charakter sporu o platnost právního aktu (§33 StRK) a jeho účastníky jsou RV České pirátské strany(orgán který právní akt vydal) a AO(navrhovatel) České pirátské strany.

Vymezení sporu

Stanovy jasně vymezují orgány, které mají působnost v oblasti braní na vědomí zániku členství:

Čl. 3(6) St: Zánik členství bere na vědomí předsednictvo příslušného sdružení, nestane-li se tak, republikové předsednictvo.

Statut administrativního odboru, který přijal republikový výbor v usnesení RV 14/2010, však stanoví přezkumný orgán odlišný, a to republikový výbor.

§2(5) StAO Pokud člen nezaplatil příspěvek v určené lhůtě, navrhne administrativní odbor příslušnému oblastnímu sdružení, aby vzalo na vědomí, že členství zaniklo. Pokud se tak nestane, navrhne totéž republikovému výboru.

Rozhodnutí RK

Rozhodčí komise se usnesla, že pravní akt §2(5) StAO není v souladu s právní aktem vyšší právní síly Čl. 3(6) St a podle §33 (5) Pokud právní akt nepřipouští souladný výklad, rozhodčí komise vysloví rozpor a rozporná ustanovení zruší. RK ruší §2(5) StAO.

RK rozhodovala dne 21.9.2013 ve složení Janek Wagner, Roman Kučera, Michal Ketner(zpravodaj) v poměru 3:0 pro usnesení.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.