• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vypnutí systému strany

Spisová značka 26/2012

Rozhodčí komise ve složení : Janek Wagner, Roman Kučera, Michal Ketner(zpravodaj), Karel Světnička se usnesla dne 8.1.2014 na tomto:
Učastnící řízení : Ivan Bartoš, Lukáš Nový, KK

Verdikt KK:

Kontrolní komise shledala, že tento akt Ivana Bartoše byl neplatný, a to z důvodu, že takové rozhodnutí nespadá do kompetence předsednictva, natož pak samotného předsedy.

Vedoucí TO nekonal na příkaz orgánu, pod který administrace příslušných systémů spadá (StAO §1 odst. 1 písm. c v kompetenci AO hlavně fórum a web strany), ani na základě případného usnesení nadřízeného orgánu, které by tuto situaci umožnilo správně aplikovat, bez porušení předpisů. Proto vedoucí TO překročil svou pravomoc.

Za zvážení také stojí jednání předsedy strany, který v tomto případě mohl i nemusel poškodit její dobré jméno.

RK se usnesla:

Ivan Bartoš a Lukáš Nový jsou společně obžalování podle § 5 Porušení předpisů 2) Závažným porušením stanov je zejména a) Rozhodčího řádu : zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany konkrétně svobody projevu a svobody informací.
Podle § 6(2) Rozhodčího řádu Odpovědnost za porušení předpisů spočívá
     a) v povinnosti zjednat jeho nápravu (§ 7) Náprava byla sjednána
     b) v povinnosti strpět omezení svých práv (§ 8) 
     

Vzhledem k tomu že k náprávě došlo v nejkratší možné době a jednalo se o první a ojedinělou záležitost obžalovaných, rozhodla se Rozhodčí komise věc posuzovat mírně. Když ještě příhlédneme k době trvání řízení, během které došlo k veřejnému odsouzení jednání obou účastníků, RK se usnáší nad verdiktem postihu u obou učastníků takto:

Lukáší Novému a Ivanu Bartošovi uděluje NAPOMENUTÍ, kdy při dalším pochybení bude k tomuto pochybení nahlíženo.

Případ dále ukázal, že takovéto jednání je nepřípustné a při opakování takovéhoto jednání budou následovat přísnější tresty.

Hlasování:
Pro:Janek Wagner, Roman Kučera, Michal Ketner
Poradní hlas: Karel Světnička

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/26_2012.txt · Poslední úprava: 31.01.2014 22:06 autor: Michal Ketner