• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Předběžné opatření - usnesení o pozastavení vykonatelnosti disciplinárního opatření

Návrh na předběžné opatření: https://www.pirati.cz/kk/38_2012

Evidenční číslo RK 25/2012


Rozhodčí Komise ve složení Tomáš Koláčný, Filip Krška, Roman Kučera, Martin Švadlenka, Jiří Kadeřávek a Martin Brož se dne 22.12.2012 usnesla ve věci žádosti Kontrolní komise o předběžné opatření zrušení BANu Martina Brože

Kontrolní komise předkládá Rozhodčí komisi návrh na předběžné opatření zrušení BANu Martina Brože, protože do vydání nálezu Kontrolní komise v tomto případu hrozí nebezpečí z prodlení. Hlavně co se týká výkonu funkcí Martina Brože. Kontrolní komise má za to, že BAN na dobu jednoho týdne je v tomto případě přehnanou a nedostatečně opodstatněnou reakcí.

takto:

Usnesení: Rozhodčí komise ukládá Administrativnímu odboru neprodleně pozastavit BAN Martinu Brožovi a umožnit mu pracovat bez omezení.

Odůvodnění: BANem bylo Martinu Brožovi znemožněno vykonávat funkci člena Rozhodčí komise, což je nepřípustný zásah moci výkonné do moci soudní.


Rozhodčí komise dne 22.12.2012 ve složení Tomáš Koláčný, Filip Krška, Jiří Kadeřávek, Martin Švadlenka, Roman Kučera, Martin Brož.

Návrh odhlasován následujícím způsobem:

  • Pro návrh: Roman Kučera, Tomáš Koláčný, Filip Krška
  • Neúčastnili se: Jiří Kadeřávek, Martin Švadlenka
  • Vyloučen pro možnou podjatost: Martin Brož
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.