• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka - Následky nesplnění podmínek kandidatury

Odpověď na předběžnou otázku: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=13029

Evidenční číslo RK 16/2012

Předběžná otázka:

Je v pravomoci administrativního odboru jako ústředního orgánu České pirátské strany v oblasti voleb a jako orgánu příslušného k provedení volebního řádu vyškrtnout kandidáty, kteří nesplnili podmínky kandidatury podle § 10 odst. 1 VŘ?

Odpověď RK

Není.

Odůvodnění

Volební řád píše:

§17 Změna volebního programu a kandidátní listiny V mimořádných a odůvodněných případech může republikový výbor změnit a) předložený volební program nebo b) předloženou kandidátní listinu.

§21 Organizace krajských voleb (1) Jednotlivý volební program a kandidátní listinu v krajských volbách sestavuje příslušné krajské fórum. Republikovému výboru je předkládá krajské předsednictvo.

§22 Administrativní příprava krajských voleb Po administrativní stránce organizuje krajské volby příslušné krajské předsednictvo (čl. 7(5)d St), zejména zajišťuje splnění podmínek kandidatury (§10).

§24 Provedení Předpis provádí administrativní odbor, zejména a) neprodleně po vyhlášení voleb zveřejňuje harmonogram voleb, jak vyplývá ze zákonů a tohoto předpisu, a zanese ho do Pirátského kalendáře, b) vydá vzor prohlášení podle §10(1)a, c) stanoví formát prezentace kandidátů §10(1)b.

S ohledem na principy dělby moci a speciální ustanovení volebního řádu o kompetenci změnit kandidátní listinu konstatuje RK, že AO je pověřen provedením předpisu, vytváří tedy podmínky a dohlíží nad jeho provedením. Nemá však kompetence sám rozhodovat tam, kde tato kompetence náleží jinému orgánu nebo organizační jednotce.

V případě, že není ze strany KS dodržen volební řád, měl by AO upozornit KS a pokud nebude rozpor s volebním řádem odstraněn, upozornit RV, s tím, že nebyla naplněna dikce předpisu přijatého právě RV. RV posoudí dopady a kandidátky buď ponechá, nebo změní a to na základě odůvodnění dodaného AO a v souladu s kompetencí přiznanou mu §17 VoŘ.

Zároveň doporučujeme v takovém případě AO, aby pohnalo KS, které ani po upozornění nerespektovalo volební řád strany k odpovědnosti před kontrolní komisí.


Rozhodčí komise dne 6.9.2012 ve složení Roman Kučera, Filip Krška (zpravodaj), Martin Švadlenka, Jiří Kadeřávek, Martin Brož

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/16_2012.txt · Poslední úprava: 22.09.2012 12:36 autor: Filip Krska