• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka - souběh funkcí

Odpověď na předběžnou otázku: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=12986

Evidenční číslo RK 15/2012

Předběžná otázka:

Není explicitně vyjádřena spojka, tedy zda jsou výčty a) b) a c) spojeny spojkou a nebo nebo, tedy zda mohou být tyto funkce dle a) b) c) plněny souběžně nebo se naopak vylučují. Např. v případě vedoucího odboru se jedná o to zda: Je možné být vedoucím odboru a zároveň mít celkem dvě volené funkce v komisích a odborech nebo vedoucí odboru žádnou další volenou funkci v komisi a odboru mít nesmí.

Odpověď RK

Funkce mohou být plněny souběžně.

Odůvodnění

Rozhodčí komise se usnesla na tom, že všechny tři věty stojí zcela nezávisle, není tedy třeba mezi ně dávat spojky. Každá podmínka musí být splněna nezávisle na ostatních dvou podmínkách.

Příklad: Člen strany může být vedoucím odboru, může být současně předsedou krajského sdružení a může být voleným členem ve dvou komisích a odborech s výjimkou kontrolní nebo rozhodčí komise. Tento souběh je z hlediska stanov přípustný.


Rozhodčí komise dne 24.8.2012 ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Filip Krška , Martin Švadlenka

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/15_2012.txt · Poslední úprava: 25.08.2012 05:42 autor: Roman Kucera