• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Adminování Lukáše Nového

Byla přidělena spisová značka 12/2014.

Rozhodčí komise schválila dne 22.5.2015 následující usnesení:

RK schvaluje rozhodčí nález v následujícím znění:

1. Lukáš Nový se veřejně na internetovém fóru České pirátské strany omluví členům CF za zneužití svých pravomocí.

2. Lukáš Nový uhradí výlohy řízení Ivanovi Bartošovi (na účet 177094620/0300) ve výši 300 Kč do 15 dnů od právní moci rozhodnutí RK.

Doplnění:

Lukáš Nový se již na fóru omluvil, rozhodčí nález se tedy vztahuje čistě k úhradě nákladů stěžovatele.

Odůvodnění:

Využití administrátorských oprávnění podobným způsobem je vzhledem k programovým a politickým cílům České pirátské strany zavrženíhodné chování, zejména v okamžiku, kdy nebyl Lukáš Nový k takto kontroverznímu kroku (přesměrování mailového aliasu, což teoreticky mohlo umožňovat i čtení soukromé korespondence Tomáše Laštůvky) autorizován příslušnými stranickými orgány. Tento krok se navíc ukázal být zcela neúčinným ve vztahu k získání potřebných přístupů, byl tedy čistě osobní demonstrací moci. RK si uvědomuje, že situace byla napjatá, důrazně však varuje před podobnými řešeními, protože mohou zpochybnit zabezpečení soukromých údajů, zpráv a dokumentů na systémech České pirátské strany a potažmo dostat stranu do rozporu s platnou legislativou.

Hlasování:

Michal Ketner PRO

Roman Kučera PRO

Adam Skořepa PRO

Jan Kochert ZDRŽEL SE

Marek Necada NEHLASOVAL

Karel Světnička (poradní hlas) PRO

Roman Šemík (poradní hlas) PRO

Poznámka k hlasování:

Michal Ketner požádal o zaznamenání následující poznámky k hlasování:
Jsu taky Pro , jen do poznámky přidat že nesouhlasím se slovem zavřeníhodné bo si nehodlám hrát na morální autoritu a s větou Tento krok se navíc ukázal být zcela neúčinným ve vztahu k získání potřebných přístupů, byl tedy čistě osobní demonstrací moci, protože se jedná jen o spekulaci

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.