• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Úpravy technických systémů v rámci akce SOPA

Spisová značka RK 11/2012 (podáno u kontrolní komise pod spisovou značkou KK 01/2012).

Rozhodčí komise rozhodovala ve složení:

Michal Ketner (předseda)

Adam Skořepa (zpravodaj)

Roman Kučera (člen)

František Ulč (člen)

Roman Šemík (poradní hlas)

Rozhodčí komise se usnesla na následujícím rozhodčím nálezu:

RK zamítá stížnost, úprava technických systémů v době protestů proti SOPA byla plně v souladu s politikou strany. Interní systémy strany byly sice během protestu nedostupné, nejednalo se však o nijak zásadní výpadek. Zároveň i řadoví členové byli tímto způsobem informováni o probíhajícím celosvětovém protestu. Neopodstatněné vypnutí systémů strany je pochopitelně nepřípustné, v tomto případě se však o neopodstatněné vypnutí nejedná.

RK promíjí složení jistoty.

Hlasování:

Michal Ketner: PRO

Adam Skořepa: nehlasoval

Roman Kučera: PRO

František Ulč: PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.