• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zmanipulovaná dovolba RV

Byla přidělena spisová značka 10/2014.
Rozhodčí komise se sešla dne 8.12.2014 v Praze ve složení:

Adam Skořepa (zpravodaj)
Roman Kučera
Michal Ketner
Karel Světnička (poradní hlas)
Roman Šemík (poradní hlas)

KK neshledala důvod pro podání stížnosti ve veřejném zájmu.

Usnesení:

RK zamítá stížnost pro její nedůvodnost.

Odůvodnění:

Nominace Petra Kopače nezpůsobila žádnou újmu veřejnému zájmu. Způsob nominace palcováním již není déle využíván a Petr Kopač v samotné dovolbě neuspěl.

Hlasování:

Adam Skořepa (zpravodaj) PRO
Roman Kučera PRO
Michal Ketner PRO
Karel Světnička (poradní hlas) PRO
Roman Šemík (poradní hlas) PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.