• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka - hlasování členů ve volbách cizích krajů

Odpověď na předběžnou otázku: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=12225

Evidenční číslo RK 10/2012

Předběžná otázka:

Je v pořádku, aby v primárních volbách jednoho kraje (či třeba o jeho volebním programu) hlasoval člen jiného kraje?

Odpověď RK

Pokud se krajské sdružení v souladu s volebním řádem usnese na udělení volebního práva registrovaným příznivcům, pak toto právo náleží i členům jiných krajů, kteří jsou registrovanými příznivci tohoto kraje.

V případě udělení volebního práva registrovaným příznivcům je nutné hlasovat v primárních volbách prezenčně na řádně oznámené volební schůzi s tím, že oprávněnými voliči jsou členové a příznivci KS registrovaní v době oznámení. Hlasy registrovaných příznivců a členů KS jsou si rovny.

Odůvodnění

Prezenční hlasování je nezbytné, neboť není technicky možné (v případě použití fóra Pirátské strany krajskou volební komisí) zjistit totožnost příznivců a datum jejich registrace.


Rozhodčí komise dne 4.7.2012 ve složení Filip Krška, Roman Kučera, Martin Švadlenka (zpravodaj), Robert Adámek.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/10_2012.txt · Poslední úprava: 22.09.2012 12:55 autor: Filip Krska