• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stížnost na hospodaření PKS Praha

Rozhodčí komise rozhodovala ve složení:

Michal Ketner (předseda)

Adam Skořepa (zpravodaj)

Roman Kučera (člen)

František Ulč (člen)

Karel Světnička (poradní hlas)

Nález:

Nedošlo k porušení pravidel hospodaření, neboť se jednalo o takzvaný „složený výdaj“ (skládaly se na něj ze svých rozpočtů dvě organizační složky). PKS Praha sice nemělo ve svém rozpočtu dostatek prostředků pro krytí výdaje, to bylo však vyřešeno interním převodem z rozpočtu MO.

RK promíjí složení jistoty.

Hlasování:

Michal Ketner: PRO

Adam Skořepa: PRO

Roman Kučera: nehlasoval

František Ulč: nehlasoval

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.