• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
 • sansom má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Předběžná otázka: Volba pořadí kandidátů na kandidátní listiny

Odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=12087

Evidenční číslo RK 8/2012

Předběžná otázka:

Jakým způsobem by měla proběhnout volba pořadí kandidátů na kandidátní listiny?

Odpověď RK

 • Krajské předsednictvo zabezpečuje primární volby ve svém kraji a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci.
 • V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.
 • Do dalších kol postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů.
 • Při volbě lídra má každý hlasující 1 hlas. Lídrem je zvolen kandidát s nejvíce hlasy.
 • V dalších kolech má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů (což může být jeden, v případě volení dalších čelních pozic po jedné nebo počet čelních pozic - obvykle 20% možných volených zastupitelů kraje mínus jedna (lídr již je zvolen) a v dalším kole počet ostatních pozic). Kandidáti jsou řazeni podle počtu hlasů, v případě rovnosti není v tuto chvíli systém specifikován (los, opakování kola, dohoda mezi kandidáty).
 • Volební řád nespecifikuje postup v případě přání kandidáta dobrovolně sestoupit na nižší pozice v kandidátce.

Odůvodnění

Doporučení

RK doporučuje Republikovému výboru bezodkaldně specifikovat volební řád ohledně řazení kandidátů do čelních pozic, postup při rovnosti hlasů a možnosti dobrovolného sestupu.


Rozhodčí komise ve složení: Filip Krška (zpravodaj), Roman Kučera, Martin Švadlenka, Robert Adámek.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.