• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka: Volba pořadí kandidátů na kandidátní listiny

Odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=12087

Evidenční číslo RK 8/2012

Předběžná otázka:

Jakým způsobem by měla proběhnout volba pořadí kandidátů na kandidátní listiny?

Odpověď RK

  • Krajské předsednictvo zabezpečuje primární volby ve svém kraji a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci.
  • V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.
  • Do dalších kol postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů.
  • Při volbě lídra má každý hlasující 1 hlas. Lídrem je zvolen kandidát s nejvíce hlasy.
  • V dalších kolech má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů (což může být jeden, v případě volení dalších čelních pozic po jedné nebo počet čelních pozic - obvykle 20% možných volených zastupitelů kraje mínus jedna (lídr již je zvolen) a v dalším kole počet ostatních pozic). Kandidáti jsou řazeni podle počtu hlasů, v případě rovnosti není v tuto chvíli systém specifikován (los, opakování kola, dohoda mezi kandidáty).
  • Volební řád nespecifikuje postup v případě přání kandidáta dobrovolně sestoupit na nižší pozice v kandidátce.

Odůvodnění

Doporučení

RK doporučuje Republikovému výboru bezodkaldně specifikovat volební řád ohledně řazení kandidátů do čelních pozic, postup při rovnosti hlasů a možnosti dobrovolného sestupu.


Rozhodčí komise ve složení: Filip Krška (zpravodaj), Roman Kučera, Martin Švadlenka, Robert Adámek.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/08_2012.txt · Poslední úprava: 16.06.2012 08:48 autor: Filip Krska