• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zásah do dobrého jména

Byla přidělena spisová značka 07/2014.
Rozhodčí komise dne 1.8.2014 v Praze rozhdola ve složení:

Roman Kučera
Adam Skořepa
František Ulč
Michal Ketner (zpravodaj, předseda )
Karel Světnička (poradní hlas)
Roman Šemík (poradní hlas)

z důvodu stížnosti ve veřejném zájmu od Kontrolní komise Zásah do dobrého jména u KK se spisovou značkou KK 5/2014.

Došlo k porušení:Paragrafu 5 ostavce dvě zéjména písmeno c

c) úmyslná závažná újma jinému členovi

Výpověd Petra Holka:

Vážení, z mého podání je patrné, že mi nejde o konkrétní jednotlivé výrazy typu „Petr Holek je blbec“, ale o celkový postoj a chování odpůrce, kdy se drtivá většina komunikace odehrávala mezi jím a ostatními, a já byl pak pouze zpraven o tom, že „… se říká, že…“ či „… Wagner říkal, že…“. Vzhledem k tomu, že moje podání vyšlo na základě vlákna „Podezřelé účetní doklady atd.“ jsem kromě návrhu výslechu lidí, kterým bylo něco sdělováno, navrhoval i prostudování zmiňovaného podání, protože nejde jen a pouze o konkrétní výroky vytržené z kontextu, ale o jejich vzájemnou provázanost, jak na ně kdo reagoval a v jakých byly souvislostech. Zároveň si myslím, že vzhledem k zamýšlenému účelu, které mé podání má, tj. omluva odpůrce, a ke smyslu mého podání, tj. poukázat v několika bodech na zlé chování vůči mé osobě, které šly daleko za rámec vnitrostranického boje, je požadavek na konkrétní výroky přehnaným formalismem, kterým se zdaleka nedá naplnit obsah mého podání. Nestěžuji si na jednotlivosti, ale na celkový balík.

Návrh rozhodčího nálezu od KK:

1.Rozhodčí komise se usnesla na tom, že se Janek Wagner má veřejně omluvit Petru Holkovi za poškození dobré pověsti.
2. Janek Wagner zaplati 300,-Kč za rozhodčí řízení a 300,-Kč náklady rozhodčího řízení Petru Holkovi
3. Janek Wagner je povinen zjednat nápravu tak, že se omluví Petru Holkovi, a to jak na platformě širší, tedy na Pirátském fóru založením nového vlákna s názvem „Omluva Janka Wagnera Petru Holkovi“ do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, tak i na platformě užší, tedy osobně, ústně a veřejně formou zvláštního bodu programového bodu na nejbližším pirátském zasedání.

Hlasování:

Roman Kučera PRO
Adam Skořepa PRO
František Ulč PRO
Michal Ketner PRO
Karel Světnička PROTI (poradní hlas)
Roman Šemík PRO (poradní hlas)

Souhlas s doplněním rozhodčího nálezu:

Roman Kučera PROTI
Adam Skořepa PRO
Michal Ketner PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.