• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zásah do dobrého jména

Byla přidělena spisová značka 07/2014.
Rozhodčí komise se sešla dne 1.8.2014 v Praze ve složení:

Roman Kučera
Adam Skořepa
František Ulč
Michal Ketner (zpravodaj, předseda )
Karel Světnička (poradní hlas)
Roman Šemík (poradní hlas)

z důvodu stížnosti ve veřejném zájmu od Kontrolní komise Zásah do dobrého jména u KK se spisovou značkou KK 5/2014.

Návrh rozhodčího nálezu od KK:

1.Rozhodčí komise se usnesla na tom, že se Janek Wagner má veřejně omluvit Petru Holkovi za poškození dobré pověsti.
2. Janek Wagner zaplati 300,-Kč za rozhodčí řízení.
3. Janek Wagner je povinen zjednat nápravu tak, že se omluví Petru Holkovi, a to jak na platformě širší, tedy na Pirátském fóru založením nového vlákna s názvem „Omluva Janka Wagnera Petru Holkovi“ do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, tak i na platformě užší, tedy osobně, ústně a veřejně formou zvláštního bodu programového bodu na nejbližším pirátském zasedání.

Hlasování:

Roman Kučera PRO
Adam Skořepa PRO
František Ulč PRO
Michal Ketner PRO
Karel Světnička PRO (poradní hlas)
Roman Šemík PRO (poradní hlas)

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.