• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Předběžná otázka přijímání hostujícího člena

Odpověď na předběžnou otázku
https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=283&t=8268&p=109406#p108897

Evidenční číslo RK 7/2011

Kdo může rozhodnout o svolení k hostování - předseda, predsednictvo či oblastní fórum sdružení?

O hostování člena rozhoduje sdružení v hlasování oblastního fóra.

Odůvodnění:

Stanovy https://www.piratskastrana.cz/wiki/rules:st#cl_3_clenstvi praví:

(4) Člen sdružení může v odůvodněných případech hostovat v nejvýše jednom jiném sdružení, které k tomu svolí. Pokud to lze, má hostující člen stejná práva jako řádný člen, vyjma práva hlasovat v personálních věcech.

Stanovy tedy mluví o svolení sdružení, nikoli o svolení předsedy či předsednictva sdružení.

Rozhodčí komise dne 8.9.2011 ve složení
Filip Krška,
Roman Kučera,
Martin Švadlenka (zpravodaj),
Robert Adámek

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.