• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Spor o platnost právního aktu strany – zánik členství

Rozhodčí komise rozhodovala ve složení:

Michal Ketner (předseda)

Adam Skořepa (zpravodaj)

Roman Kučera (člen)

František Ulč (člen)

Roman Šemík (poradní hlas)

Karel Světnička (poradní hlas)

RK jednomyslně rozhodla o zamítnutí stížnosti (nikdo nebyl proti).

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/06_2012.txt · Poslední úprava: 19.06.2014 13:37 autor: Adam Skorepa