• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Předběžné opatření k odbarvení peněz

Rozhodčí komise schválila následující znění předběžného opatření:

Vykonatelnost usnesení o změně rozpočtových pravidel a usnesení o změně pravidel participativního rozpočtování přijatých na zasedání republikového výboru v Kadani dne 22. 3. 2014, sp. zn. RV 16/2014, se odkládá až do skončení rozhodčího řízení o jejich platnosti. Tím není dotčeno existující odložení vykonatelnosti jednoho z předmětných usnesení podle stanov.

Hlasování:

Roman Kučera: PRO
Adam Skořepa: PRO
Michal Ketner: PRO
František Ulč: nehlasoval

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Poznámka:

Oznámení v podatelně RK

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.