• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka: Původně zvolený člen orgánu

Odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&p=140114#p139479

Evidenční číslo RK 5/2012

Předběžná otázka:

Kdo je „původně zvoleným členem orgánu“ ve smyslu §29(5) JdŘ, jehož rezignace má za následek fikci kolektivní rezignace, zejména s ohledem na možnost zvýšení počtu členů orgánu během jeho funkčního období?

Odpověď RK

Původně zvoleným členem orgánu se rozumí ten člen orgánu, jenž byl zvolen v první volbě orgánu. Za původně zvoleného člena orgánu nelze považovat toho, kdo byl zvolen jako náhradník na uvolněné místo (čl. 6(11) St) a taktéž toho, kdo byl zvolen členem orgánu při zvýšení počtu členů orgánu.

Odůvodnění

V otázce vlivu zvýšení počtu členů orgánu během jeho funkčního období na fikci kolektivní rezignace není JdŘ jednoznačný. RK se přiklání k přímočařejšímu výkladu a doporučuje v tomto ohledu předpisy upřesnit.


Rozhodčí komise ve složení: Robert Adámek, Roman Kučera, Martin Švadlenka (zpravodaj), Filip Krška.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/05_2012.txt · Poslední úprava: 11.05.2012 17:12 autor: Filip Krska